Zrenjanin- Odbornici Skupštine grada održali su danas 34. sednicu, poslednju u ovom sazivu, a dnevni red obuhvatio je 42 tačke. Raspravljalo se o komunalnim temama, planovima regulacije, otuđenju gradskog građevinskog zemljišta, poslovanju javnih preduzeća i ustanova, kao i kadrovskim rešenjima u nekoliko nadzornih, upravnih i školskih odbora. Sednicom je predsedavao Oliver Mitrović, a delom i njegova zamenica Ljuba Travica.

Skupština je verifikovala sve odluke na koje je prethodnu saglasnost dalo Gradsko veće, na sednici održanoj prošlog četvrtka. Među njima su bili i predlozi odluka o izradi ili dopuni planova detaljne ili generalne regulacije naseljenih mesta Melenci i Klek, kompleksa “SOS Rusanda” u KO Melenci, “Jugoistok” u Zrenjaninu, kao i detaljne regulacije za dalekovod 110 kV TC Perlez – TC Zrenjanin 2, zatim Odluke o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene, Odluke o izmenama Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu Zoohigijenske službe, Odluke o izmenama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom i Odluke o izmeni i dopuni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin, na osnovu koje su u gradske manifestacije uvrštene i Sportske igre mladih Srbije, u mesecu maju.

Odlukama o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini grada i o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada na određenim lokacijama stvaraju se mogućnosti, kako je ranije objasnio gradonačelnik Čedomir Janjić, da se izgrade novi parking prostori na kupalištu “Peskara” i pored zgrade Policijske uprave, u Ulici Zorana Kamenkovića, na mestu oronulog objekta nekadašnjeg “Pro-Bekoma”.

Usvajanjem predloga Odluke o podizanju spomen obeležja skulpturalnog dela “Stolperstein – Kamen spoticanja”, odbornici Skupštine grada omogućili su da Zrenjanin bude prvi grad u Srbiji u kom će biti podignuto takvo spomen-obeležje, u znak sećanja na naše bivše sugrađane, žrtve Holokausta. Po uzoru na više evropskih zemalja, u kojima je postavljen veći broj takvih obeležja, u Zrenjaninu će “Kamen spoticanja”, u vidu malog kamena veličine 96 x 96 i visine 100 milimetara, sa odgovarajućim natpisom, biti posvećen jevrejskim porodicama Elek, Ekštajn, Kunstler, Đarfaš i Ivanji i nalaziće se na pet lokacija širom grada, na kojima su stanovali pripadnici tih porodica. Inicijativu za podizanje spomen-obeležja podnela je Jevrejska opština Zrenjanin, a saglasnost na predlog dalo je i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Izmenama Odluke o osnivanju Centra za socijalni rad grada Zrenjanina, delatnost te ustanove je, nakon osnivanja Centra za pružanje usluga socijalne zaštite u gradu Zrenjaninu – “Most”, sada u domenu socijalne zaštite bez smeštaja, a promenjena je i adresa sedišta Centra za socijalni rad, s obzirom da se Ulica Narodnog fronta sada zove Dr Slavka Županskog.

Planom rada Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina – Most za 2020. godinu predviđeno je, između ostalog, da taj novoosnovana ustanova pruža usluge socijalne zaštite u Dnevnom centru “Alternativa”, “Sigurnoj kući” za žene i decu žrtve nasilja i trgovine ljudima, Prihvatilištu za odrasla i stara lica i beskućnike i Dnevnom boravku za odrasla lica sa smetnjama u razvoju.

Usvojen je i Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2020. godinu, a tim dokumentom obuhvaćene su 74 parcele koje su predviđene za otuđenje u toku ove godine i utvrđuje se rok za pokretanje i sprovođenje postupka otuđenja građevinskog zemljišta. Planirana namena parcela je za stambenu izgradnju – porodično i višeporodično stanovanje, radne i poslovne zone, sport i rekreaciju.

U okviru tačaka koje su se ticale poslovanja javnih preduzeća i ustanova, usvojeni su Izveštaj o radu Gradske uprave grada Zrenjanina za 2019. godinu i prihvaćena Analiza poslovanja javnih preduzeća sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju, čiji osnivač je grad Zrenjanin, za period od 01.01. do 31.12.2019. godine, kao i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin, za period od 01.01. do 31.12.2019. godine.

Usvojeni su Program rada Službe vaninstitucionalne zaštite Gerontološkog centra Zrenjanin, Plan rada Apoteke Zrenjanin, Predlog Zaključka o prihvatanju Izmene Programa poslovanja “Javnog preduzeća za urbanizam” Zrenjanin, Predlog Zaključka o prihvatanju Prve izmene Programa poslovanja JKP “Pijace i parkinzi” Zrenjanin, Predlog Zaključka o prihvatanju Prve izmene Programa poslovanja JP “Gradska stambena agencija” Zrenjanin, kao i Predlog Zaključka o donošenju Plana nabavki Skupštine grada Zrenjanina, svi za 2020. godinu.

U okviru tačaka u kojima su razmatrana kadrovska rešenja, odbornici su usvojili predloge rešenja o razrešenju dosadašnjih i imenovanju novih članova školskih odbora u pet zrenjaninskih škola, u Nadzornom odboru Gradske narodne biblioteke “Žarko Zrenjanin” i Upravnog odbora Turističke organizacije grada Zrenjanina.

Po završetku sednice, zamenik gradonačelnika Saša Santovac rekao je da odluke koje su danas donete imaju za cilj, pre svega, da urbanistički urede grad i naseljena mesta, posebno istakavši neke od njih.
– Deo neizgrađenog zemljišta u okolini Gradskog bazena predviđen je kao parkovska površina i za sport i rekreaciju i time stvaramo planske uslove i mogućnost zainteresovanim investitorima za gradnju akva parka. Takođe, jednom od odluka otvorili smo mogućnost narednom skupštinskom sazivu da sprovodi dalje aktivnosti na izboru partnera za gradnju prečistača otpadnih voda. Mi smo, na osnovu naših dopisa i odluka Pokrajinske vlade, juče potpisali ugovor o parcelama koje su sada u vlasništvu Grada Zrenjanina, čime se omogućava realizacija javno-privatnog partnerstva za prečistač otpadnih voda. Sve ovo biće dobre polazne osnove za dalji razvoj grada u radu narednog saziva Skupštine koji će biti konstituisan tokom juna ili jula meseca ove godine – kazao je Santovac.

On se osvrnuo i na izveštaj o radu Gradske uprave grada Zrenjanina za 2019. godinu, rekavši da se radi o uobičajenom dokumentu koji se podnosi svake godine, a da je prethodnu godinu obeležilo povećanje obima digitalizacije u radu.
– Uvek govorim da može i da treba bolje, jer građani od nas očekuju rešavanje svih problema, ali je činjenica da je dosta toga urađeno, zahvaljujući i digitalizaciji koja je sprovedena, na čemu moram da se zahvalim nekadašnjoj resornoj ministarki, sada premijerki Ani Brnabić. Digitalizacija je omogućila da se mnogi predmeti brže završavaju i rešavaju u interesu građana, a u skladu s tim težimo i da stvorimo maksimalno efikasnu Gradsku upravu – poručio je zamenik gradonačelnika.

Izvor:zrenjanin.rs