Zrenjanin- Odbornici Skupštine grada Zrenjanina usvojili su danas većinom glasova odluku o pokretanju postupka pribavljanja oko 11 hektara neizgrađenog građevinskog zemljišta za potrebe izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, što je, kako se navodi, od opšteg interesa za Grad Zrenjanin. Sednica je sazvana zbog hitnosti postupka u vezi sa izvođenjem investicionih radova za prečišćavanje otpadnih voda.

Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić objasnio je da je grad ušao u proceduru javno – privatnog partnerstva za centralni prečistač otpadnih voda i da je u obavezi i da obezbedi parcele na kojima će se postrojenje graditi.

Planom generalne regulacije “Jugoistok” u Zrenjaninu, građevinsko zemljište koje obuhvata, između ostalih, i predmetne parcele, planirano je za površinu javne namene – za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Opravdanost i celishodnost pribavljanja ovih nepokretnosti u javnu svojinu Grada Zrenjanina ogleda se upravo u tome da je obavljanje komunalne delatnosti od opšteg interesa za sve građane Grada Zrenjanina, da su predmetne parcele planskim aktom predviđene upravo za izgradnju postrojenja za prečišćavanje vode i pratećih objekata, kao i da je u toku postupak javno-privatnog partnerstva za projektovanje, izgradnju i upravljanje postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji Grada Zrenjanina, na koji je pozitivno mišljenje dala i Vlada Republike Srbije – Komisija za javno-privatno partnerstvo.

Predmetne parcele u priobalju Begeja sada pripadaju AP Vojvodini, odnosno JP “Vode Vojvodine”, a današnjom odlukom od Pokrajine će biti zatraženo da Zrenjaninu prebaci parcele kako bi one bile objedinjene sa parcelama koje su već u vlasništvu grada i da se na taj način ispune obaveze koje su predviđene javno-privatnim partnerstvom za izgradnju prečistača otpadnih voda.

Time bi se, rekao je Janjić, stvorila mogućnost da Grad Zrenjanin uđe u proceduru i odabir firme koja će graditi prečistač otpadnih voda u tom gradu.

“Nedostatak centralnog prečistača otpadnih voda jedan je od najvećih problema u Zrenjaninu, jer je poznato da imamo potpuno izgrađenu kanalizacionu mrežu na teritoriji grada, a da se sva fekalna kanalizacija iz svih domaćinstava sada izliva u Aleksandrovački kanal i bez prečišćavanja odlazi u Begej” rekao je on.

Naglasio je da to nije “problem od juče, ni od pre deset godina, već je to problem od kada postoji kanalizaciona mreža u Zrenjaninu”.

“Znamo šta se dešava kada se podigne nivo Dunava i Tise, ili kada se zatvori ustava u Stajićevu i voda u Begeju bukvalno stoji nedelju, dve ili mesec dana, a u gradu se širi poznat neprijatan miris” rekao je Janjić.

Rekao je i da će sadašnja gradska vlast, na čijem je čelu, taj problem rešiti, uz pomoć Vlade Srbije, a da je današnje donošenje skupštinske odluke prvi korak ka realizaciji izgradnje prečistača otpadnih voda u Zrenjaninu.

Nezvanično, vrednost projekta prečistača otpadnih voda iznosiće između 25 i 27 miliona evra.

Izvor: zrenjanin.rs