Zrenjanin- Na osnovu Odluke gradonačelnika o neophodnim merama bezbednosti i zaštiti stanovništva i materijalnih dobara, Gradska uprava grada Zrenjanina otvara pozivni ili kol-centar, sa ciljem pružanja informacija za pomoć građanima, kao i koordinacije rada sa mesnim zajednicama.

Brojevi telefona kol-centra su 066-866-0594 i 066-866-0592 i stavljeni su u funkciju.

Kol-centar otvoren je danas do 22 sata, a od sutra svakoga dana od 07 – 22 sata.

Po potrebi će od sutra biti uvedeni i dodatni brojevi telefona.