Zrenjanin- Dana 26. marta 2020.godine u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” u Zrenjaninu počinje sa radom Centar za respiratorne infekcije. Radno vreme Centra će biti svakog radnog rada  od 7 do 18h. Centar se nalazi u prostorijama ambulante Zeleno polje (Baranjska  br. 18) u Zrenjaninu.

 

Centar je namenjen pacijentima sa teritorije grada, a pacijenti iz naseljenih mesta biće zbrinuti od strane izabranih lekara u svojim mestima, kao i do sada.

 

Pacijenti sa temperatuom i respiratornim tegobama treba prvo da se jave svom izabranom lekaru (telefoni u prilogu), a po potrebi i proceni izabranog lekara pacijenti će biti upućivani u Centar za respiratorne infekcije.

 

Pacijenti čiji su izabrani lekari u ambulanti Zeleno polje (imaju karton u toj ambulanti) ukoliko treba da dobiju redovnu terapiju ili imaju bilo koji drugi zdravstveni problem, mogu se javiti svojim izabranim lekarima na sledećim adresama i telefonima:

 

·         Dr Simo Mijatović radi u I ambulanti (Trg Dositeja Obradovića bb) telefon: 064/8279398

·         Dr Klara Harmati radi u VII ambulanti ( Mihajla Predića 19) 064/8279380

·         Dr Ana Marinković radi u IXa ambulanti ( Bulevar Veljka Vlahovića 11) 064/8279383

 

U cilju odgovornog postupanja u trenutnoj  vanrednoj epidemioliškoj situaciji  i sprečavanja mogućem nepotrebnom izlaganju ljudi, žena i dece riziku od oboljevanja corona virusom stanovništvu su na raspolaganju telefoni svih ambulanti i zdravstvenih stanica kako bi  kontaktirali PRVO svog lekara telefonskim putem. Hitni slučajevi su izuzeti od ovakvog protokola.

 

 

Ambulanta / zdravsvena stanica

Broj telefona ambulante

Izabrani lekar

Broj telefona

I     

023/ 541 – 645

Benović dr Branka

      062/8043275       

Stanković  dr Dragan

Trtica dr Đulija

062/8042095

Tepavčević dr Dušanka

Radosavljević dr Olga

Mijatović dr Sima

  064/8279398 

II     

023/547 – 113

Kecman dr Jasmina

062/8041193

Mićić Marinković dr Radmila

III      

023/563 – 020

Radosna dr Pajić

064/8279388

Marinković B. dr Olivera

IV     

023/563 – 020

Detki dr Svetlana

062/8042097

Petrović dr Aleksandar

062/8042095

Sudarski dr Snežana

 

V      

 023/565-633

Vukajlović dr Olga

062/8042081

Trpeski dr Ivana

Papić dr Biljana

VI      

023/536 – 928

Grozdanov dr Dobrislav

064/8279399

Petrović dr Smilja

VII  

023/3549 – 402

Ćurčić dr Snežana

064/8279380

Harmati dr Klara

VIII    

023/549 – 821

Hrubik Komloški dr Mara

064/8279381

Maljković Paskaš dr Ljubica

Štefkić dr Nevena

IX     

 023/ 532 – 232

Stojičić dr Svetlana

    064/8279382   

Šašić dr Bojana

Ranitović dr Nataša

062/8041164

Trifunjagić dr Nela

Kojić dr Milena

IXa      

023/526-074

Banč dr Jelena

064/8279383

Marinkov dr Ana

X        

023/560-246

Tankosić dr Olga

062/8040376

Jovićević dr Biljana

ARADAC   

023/887 – 838

Stojčić dr Marija

064/8279385

B. DESPOTOVAC  

023/3879-008

Savić dr Stefan

064/8279386

B. BLATO       

 023/ 889-903

Ružić dr Andrea

062/8041121

BOTOŠ           

 023/ 877-014

Sokolović dr Stefan

064/8279397

ČENTA           

 023/ 899-003

Bečejac dr Dragana

064/8279387

EČKA               

023/ 881-017

Živković dr Marko

064/8279389

Vojnović dr Jelena

ELEMIR      

 023/737-705

Milenković dr Sanja

062/8040378

FARKAŽDIN  

 023/868-805

Petruc dr Silvana

062/8041182

J. MOST            MIHAJLOVO

023/3894-028     023/ 3894-029

Bibu –  Barna dr Otilija

04/8279390

KLEK                

023/ 891-510

Šipka dr Sandra

064/8279391

KNIĆANIN   

023/867-004

Jović dr Dragiša

062/8041125

LAZAREVO          ZLATICA           

023/896-602              023/898-850

Korać dr Anđelija

064/8279395

Dimitrijević dr Milica

L. SELO         

 023/3885071

Ružić dr Andrea

062/8041121

LUKIĆEVO    

023/875-028

Vujadinović dr Senka

 

MELENCI  

023/731-332

Goronja dr Ana

064/8279392

Skopljak dr Sabina

Jovanović dr Milica

ORLOVAT    

023/873-302

Mihajlović dr Tijana

064/8279393

PERLEZ    

023/3813 -124

Oljača dr Zdravka

062/8041154

Tošić dr Marina

STAJIĆEVO   

 023/884-004

Čančar dr Vela

062/8040372

TARAŠ           

 023/3735-505

Antić dr Dušica

064/8279394

TOMAŠEVAC  

023/871-009

Garibović K. Dr Valentina

 

DEČIJI DISPANZER    

023/565-858

Obradović dr Biljana

064/8279396  062/8043271

Martinov dr Ivana

Stanić dr Ivana

Petrović dr Tašana

Starosta dr Aleksandra

Šarenac dr Maja

Mitrović dr Violeta

ŠKOLSKI DISPANZER 

 023/ 561-891

Koložvari dr Ljiljana

062/8041152

Cvetić dr Mira

062/8040365

Jaroši M. Dr Želmira

Đurić dr Živojin

DISPANZER ZA ŽENE

023- 564-532

Ilić dr Dragan

     062/8042102                                              

Ekovoju O. Dr Laura

Ekovoju dr Margarit

Bajin dr Olgica

Grozdanov dr Ivana

Vukanić dr Slobodan