Zrenjanin

Zrenjanin- Na osnovu člana 15. Zakona o lokalnim izborima, člana 100. Zakona o opštem upravnom postupku i člana 5. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja od 16.03.2020. godine Gradska izborna komisija, na sednici održanoj 16.03.2020. godine, donela je rešenje o prekidu svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za odbornike Skupštine grada Zrenjanina koji su raspisani za 26.04.2020. godine.

Na osnovu tog rešenja:
1. Prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za odbornike Skuštine grada Zrenjanina koji su raspisani za 26.04.2020. godine, dok važi Odluka o proglašenju vanrednog stanja od 16.03.2020. godine.
2. Prestaju da teku svi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora iz tačke 1. ovog rešenja, utvrđeni Zakonom o lokalnim izborima (“Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 34/10 – Odluka US, 54/11, 12/20 i 16/20 – autentično tumačenje).
3. Novi rokovi za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine grada Zrenjanina biće utvrđeni u skladu sa vremenom nastavka sprovođenja izbornih radnji koje će biti ustanovljeni odlukom o prestanku vanrednog stanja, kada se za to steknu uslovi.
4. Sve do sada preduzete izborne radnje u postupku sprovođenja izbora iz tačke 1. ove odluke ostaju na pravnoj snazi.

Za izbore za odbornike u Skupštini grada Zrenjanina do sada su podnete četiri izborne liste. Tri izborne liste podnete su nakon raspisivanja izbora, a juče je izbornu listu podnela Koalicija “VOJVOĐANSKI FRONT – ujedinjeni za demokratski Zrenjanin” (Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanska partija, Zajedno za Vojvodinu, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini) – Nenad Čanak.