Dana 26.03.2020.g. u Domu zdravlja “Dr Boško Vrebalov” u Zrenjaninu počinje sa radom Centar za respiratorne infekcije. Radno vreme Centra će biti svakog radnog rada od 7 – 18h. Centar se nalazi u prostorijama ambulante Zeleno polje (Baranjska br. 18) u Zrenjaninu.

Centar je namenjen pacijentima sa teritorije grada, a pacijenti iz naseljenih mesta biće zbrinuti od strane izabranih lekara u svojim mestima, kao i do sada.

Pacijenti sa temperatuom i respiratornim tegobama treba prvo da se jave svom izabranom lekaru (telefoni u prilogu), a po potrebi i proceni izabranog lekara pacijenti će biti upućivani u Centar za respiratorne infekcije.

Pacijenti čiji su izabrani lekari u ambulanti Zeleno polje (imaju karton u toj ambulanti) ukoliko treba da dobiju redovnu terapiju ili imaju bilo koji drugi zdravstveni problem, mogu se javiti svojim izabranim lekarima na sledećim adresama i telefonima:

• Dr Simo Mijatović radi u I ambulanti (Trg Dositeja Obradovića bb) telefon: 064/8279398
• Dr Klara Harmati radi u VII ambulanti ( Mihajla Predića 19) 064/8279380
• Dr Ana Marinković radi u IXa ambulanti ( Bulevar Veljka Vlahovića 11) 064/8279383

U cilju odgovornog postupanja u trenutnoj vanrednoj epidemioliškoj situaciji i sprečavanja mogućem nepotrebnom izlaganju ljudi, žena i dece riziku od oboljevanja corona virusom stanovništvu su na raspolaganju telefoni svih ambulanti i zdravstvenih stanica kako bi kontaktirali PRVO svog lekara telefonskim putem. Hitni slučajevi su izuzeti od ovakvog protokola.

Ambulanta / zdravsvena stanica Broj telefona ambulante Izabrani lekar Broj telefona:
I 023/ 541 – 645

Benović dr Branka 062/8043275
Stanković dr Dragan
Trtica dr Đulija 062/8042095
Tepavčević dr Dušanka
Radosavljević dr Olga
Mijatović dr Sima 064/8279398

II 023/547 – 113

Kecman dr Jasmina 062/8041193
Mićić Marinković dr Radmila
III 023/563 – 020

Radosna dr Pajić 064/8279388
Marinković B. dr Olivera
IV 023/562 – 298

Detki dr Svetlana 062/8042097; 065/2486387
Petrović dr Aleksandar 062/8042095
Sudarski dr Snežana
V 023/565-633

Vukajlović dr Olga 062/8042081
Trpeski dr Ivana
Papić dr Biljana
VI 023/563 – 928

Grozdanov dr Dobrislav 064/8279399
Petrović dr Smilja
VII 023/3549 – 402

Ćurčić dr Snežana 064/8279380
Harmati dr Klara
VIII 023/549 – 821

Hrubik Komloški dr Mara 064/8279381
Maljković Paskaš dr Ljubica
Štefkić dr Nevena
IX 023/ 532 – 232

Stojičić dr Svetlana 064/8279382
Šašić dr Bojana
Ranitović dr Nataša 062/8041164
Trifunjagić dr Nela
Kojić dr Milena
IXa 023/536-074

Banč dr Jelena 064/8279383
Marinkov dr Ana Marinković

X 023/560-216

Tankosić dr Olga 062/8040376
Jovićević dr Biljana

ARADAC 023/887 – 838 Stojčić dr Marija 064/8279385
B. DESPOTOVAC 023/3879-008 Savić dr Stefan 064/8279386
B. BLATO 023/ 3885-140 Ružić dr Andrea 062/8041121
BOTOŠ 023/ 877-014 Sokolović dr Stefan 064/8279397
ČENTA 023/ 899-003 Bečejac dr Dragana 064/8279387
EČKA 023/ 881-017 Živković dr Marko 064/8279389
Vojnović dr Jelena
ELEMIR 023/737-705 Milenković dr Sanja 062/8040378
FARKAŽDIN 023/868-805 Petruc dr Silvana 062/8041182
J. MOST MIHAJLOVO 023/3894-028 023/ 3894-029 Bibu – Barna dr Otilija 04/8279390
KLEK 023/ 891-510 Šipka dr Sandra 064/8279391
KNIĆANIN 023/867-004 Jović dr Dragiša 062/8041125
LAZAREVO ZLATICA 023/896-602 023/898-030 Korać dr Anđelija 064/8279395
Dimitrijević dr Milica
L. SELO 023/3885-071 Ružić dr Andrea 062/8041121
LUKIĆEVO 023/875-028 Vujadinović dr Senka
MELENCI 023/731-332 Goronja dr Ana 064/8279392
Skopljak dr Sabina
Jovanović dr Milica
ORLOVAT 023/873-302 Mihajlović dr Tijana 064/8279393
PERLEZ 023/3813 -124 Oljača dr Zdravka 062/8041154
Tošić dr Marina
STAJIĆEVO 023/884-004 Čančar dr Vela 062/8040372
TARAŠ 023/3735-505 Antić dr Dušica 064/8279394
TOMAŠEVAC 023/871-009 Garibović K. Dr Valentina

DEČIJI DISPANZER 023/565-858

Obradović dr Biljana 064/8279396 062/8043271
Martinov dr Ivana
Stanić dr Ivana
Petrović dr Tašana
Starosta dr Aleksandra
Šarenac dr Maja
Mitrović dr Violeta

ŠKOLSKI DISPANZER 023/ 561-891

Koložvari dr Ljiljana 062/8041152
Cvetić dr Mira 062/8040365
Jaroši M. Dr Želmira
Đurić dr Živojin

DISPANZER ZA ŽENE 023- 564-532

Ilić dr Dragan 062/8042102
Ekovoju O. Dr Laura
Ekovoju dr Margarit
Bajin dr Olgica
Grozdanov dr Ivana
Vukanić dr Slobodan