Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu:

PICA MAJSTOR

PicerijA Galija Zrenjanin, Bulevar osolobođenja 12

Potreban je pizza majstor, ako želite da postanete deo uspešnog tima možete se javiti na kontakt telefon 0600565178 ili jednostavno dolaskom u piceriju Galija koja se nalazi na magistrali, Bulevar oslobođenja 12.

Iskustvo poželjno, ali nije presudno.

 

POMOĆNI RADNIK

GOMEX                                                                                                                   Zainteresovani kandidati treba da proslede svoj CV na e-mail adresu: mirjana.kovacevic@gomex.rs ; dubravka.misic.kaludjerski@gomex.rs

Rok važenja 10.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama Noćni rad

DOKTOR MEDICINE

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin     

Broj:01- 947/1

 Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni  glasnik RS» br.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 i 75/14), člana 7.  Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik  RS» br. 106/2018),  člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02  od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice »Đorđe Joanović» Zrenjanin broj  01-947 od  03.03.2020. godine raspisuje se:

O  G  L  A  S   

Za prijem u radni odnos na  ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

  – zamena za privremeno odsutnog zaposlenog

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – zamena za privremeno dosutnog zaposlenog  u Opštu bolnicu  «Đorđe Joanović»  Zrenjanin, za radno mesto

1.    Doktor medicine ………………………………………………………………………………..……. 1 izvršilac

       – za rad na odeljenju Zbrinjavanje i prijem urgentnih stanja

***Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1  moraju posedovati  sedmi nivo, podnivo jedan kvalifikacija, završene integrisane akademske studije (medicinski fakultet)  i položen stručni ispit.

undefined“ lang=“sr-Cyrl“ style=“margin:0px“ arial“,sans-serif;font-size:11pt“=““>       Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø  molbu

Ø  CV

Ø  overenu fotokopiju diplome

Ø  overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø  overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

Ø  lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø  uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Ø  dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø  dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom «OGLAS»

                                               Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 04.03.2020. godine do 13.03.2020. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

 

Rok važenja 13.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Viši radiološki tehničar u dijagnostici

Opšta bolnica «Đorđe Joanović                     Broj:01- 947/1

 Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni  glasnik RS» br.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 i 75/14), člana 7.  Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik  RS» br. 106/2018),  člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02  od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice »Đorđe Joanović» Zrenjanin broj  01-947 od  03.03.2020. godine raspisuje se:

O  G  L  A  S     

Za prijem u radni odnos na  ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

  – zamena za privremeno odsutnog zaposlenog

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – zamena za privremeno dosutnog zaposlenog  u Opštu bolnicu  «Đorđe Joanović»  Zrenjanin, za radno mesto

2.    Viši radiološki tehničar u dijagnostici…………………………………………….. 1 izvršilac

osnovnim  strukovnim  studijama  prvog  stepena  – strukovni  medicinski radiolog , ili  na osnovnim  studijama  u  trajanju  od  najmanje  dve  godine – viši  radiološki  tehničar i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø  molbu

Ø  CV

Ø  overenu fotokopiju diplome

Ø  overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø  overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

Ø  lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø  dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø  dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom «OGLAS».

                                               Naznačiti u molbi datum početka oglasa

 

Oglas važi od 04.03.2020. godine do 13.03.2020. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

Rok važenja 13.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija  Fakultet – VI2 stepen (3 godine)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Bravar

AD IZOLIR                                                Zainteresovani kandidati treba da proslede svoj CV na e-mail adresu: tehnicki@izolir.rs ili  da se jave poslodavcu na kontakt telefon: 063/508-649

Rok važenja 10.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

ELEKTRIČAR NA ODRŽAVANJU

AD “IZOLIR” Zrenjanin

ZRENJANIN, NOVOSADSKI PUT BB

Kandidati mogu kontaktirati poslodavca putem meila; tehnicki@izolir.rs i li putem pošte na adresu poslodavca
Rok važenja  10.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Elektrotehnika i telekomunikacije , Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Privremeni i povremeni poslovi
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Rad u smenama Obezbeđena ishrana

 

 

PRODAVAC U POLJOPRIVREDNOJ APOTECI

“AGRO – DUKAT” doo, Zrenjanin, Konstantina Danila bb

Zainteresovani kandidati mogu: – da pošalju svoje prijave za zaposlenje na e-mail adresu: direkcija@agrodukat.rs ili  da se jave poslodavcu na kontakt telefon: 064/871-2183 , 023/533-890
Rok važenja 20.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Hemija i biohemija , Poljoprivreda, šumarstvo i obrada drveta , Trgovina, ugostiteljstvo i turizam , Gimnazija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

KERAMIČAR

Katarina Šandor pr Molersko-fasaderska radnja “K2DF commerce”, ZrenjaniN, Principova 42

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: 061/608-7964.
Rok važenja 11.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije Terenski rad Rad van prostorija poslodavca Obezbeđen prevoz

ELEKTROINSTALATER

,,TRENČ DRUŠTVO SA OGRANIČENOMODGOVORNOŠĆU ZA RADOVE U GRAĐEVINARSTVU”, ZRENJANIN, ŽITNI TGR BB,

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail: doo_trench@yahoo.com ili javljanjem na kontakt telefon broj: +381(64)6418362
Rok važenja 11.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Elektrotehnika i telekomunikacije
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

 

PRODAVAC U RIBARNICI

“RIBOBEL” doo, Zrenjanin, Doktora Kornela Radulovića 9

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoje prijave za zaposlenje na e-mail adresu: ribobel@gmail.com
Rok važenja 11.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno