Zrenjanin- Poreska uprava dostavila je uputstva sa detaljima kao i objašnjenje u vezi sa primenom Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanim pomoćima građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

 

POGLEDAJTE DETALJNO OBJAŠNJENJE PORESKE UPRAVE ZA POMOĆ PRIVATNOM SEKTORU OVDE