Politika-„Odluka vrha SNS je da problem zrenjaninske vode mora da se reši pre izbora. Iz tog razloga u rešavanje tog problema juna meseca prošle godine uključila se vlada RS na čelu sa premijerkom. Međutim rešavanje ovog problema nije postalo ništa efikasnije.
Zažmurilo se na oba oka na sve obaveze izvršioca usluge prečišćavanja vode Zilia i Sinertecha (vremenskih, finansijskih tehničkih) i traži se samo da voda dostigne potreban kvalitet da može da se označi kao zdrava za piće. Otuda imamo situaciju da se voda intenzivno i dan danas ispituje a postrojenje radi na maksimalnom kapacitetu. Pokazalo se da vode nema dovoljno jer imamo situacije da je pritisak u vodovodnoj mreži slab i nije dovoljan za zgrade višespratnice koje nemaju postrojenje za povišenje pritiska“, rekao je  Aleksandar Korovljev Dosta je bilo – Zrenjanin.

On navodi da su razlozi za slab pritisak vode sledeći:
1. Postrojenje nema dovoljan maksimalan tražen kapacitet 350L/s uz izlazni pritisak od 3,2bar.
2. Bunari nemaju dovoljnu izdašnost za ovu potrošnju vode.
Postavlja se logično pitanje kako je moguće da su bunari do sada bili dovoljne izdašnosti a sada više nisu? „Razloge opet treba tražiti u samom postrojenju. Postrojenje radi sa gubicima od 20% a ne kako je traženo 5% pa je moguće da je tih 20% vode koje se tokom prerade u postrojenju baci taman ta količina koja fali. Ovo ne može da se reši kupovinom postrojenja za povišenje pritiska kako gradska vlast misli za zgrade gde pritiska nema jer će tada vode faliti na drugim mestima u gradu. Vode jednostavno nema dovoljno.
Čitaoci naših tekstova se sigurno sećaju da DJB od samog početka insistirao da gradska stručna komisija proveri sve ugovorene parametre. Ovaj mali kapacitet postrojenja je mogao da se proveri čim je postrojenje izgrađeno. Ne bi smo došli u situaciju da treba da se proglasi voda ispravnom a da je nema dovoljno“, rekao je Aleksandar Korovljev.