Radnici JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin danas su intezivno radili na uređivanju centra grada.

 

Tretirali su stabla katalpi (ul. Obala Sonje Marinković) i sadnice ruža ( ul.Obala Sonje Marinković, Čokliget park i ispred Reformatorske crkve) protiv štetnih insekata i dodavali im sredstva za negu i prihranu.