Vesti- Na desnom i levom nasipu na reci Tamiš i dalje je na snazi vanredna odbrana od poplava, a vodostaj iznosi 716 cm, što je za 174 centimetra više nego juče. Dužina odbrambene linije na kojoj se sprovodi vanredna odbrana iznosi 30,53 kilometra i proteže se od rumunske granice do naselja Sečanj.

Na teren je dopremljeno 30.000 malih i 100 džambo džakova, a u toku dana će biti napunjeno još. Džakovi se raspoređuju na predviđene lokacije i u slučaju potrebe biće postavljeni. Trenutno nema slabih tačaka na nasipima i nisu evidentirani negativni pokazatelji njihove stabilnosti.

Danas je proglašena redovna odbrana od poplava na reci Brzavi, na desnom i levom nasipu, od granice sa Rumunijom do ušća u kanal Banatska Palanka-Novi Bečej. Dužina ove odbrambene linije je 36,37 kilometara, a trenutni vodostaj 224 cm.

Redovna odbrana od poplava je i dalje na snazi na ustavama „Tomaševac“ i „Botoš“, kao i na delu Tamiša od Sečnja do ušća kanala Banatska Palanka-Novi Bečej, u dužini od 31,11 kilometara. Na reci Neri, kod naselja Kusić, ukinuta je redovna odbrana od poplava nakon što se vodostaj spustio na 168 cm.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje dalji porast vodostaja na Tamišu i Brzavi.

Službe JVP „Vode Vojvodine“ su na terenu i prate razvoj situacije, u skladu sa Opštim i operativnim planom za odbranu od poplava