Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 4. do 10. avgusta 2020. godine:

  • Adrijan Sabo (mašinbravar) i Đenđika Ifković (proizvođ.preh.proizvoda)
  • Ivica Jegarac (lekar) i Milica Antonijević (prof.francuskog)
  • Ljuba Gucul (radnik) i Dragana Đurković (obućar)
  • Miloš Knežević (medicinski tehničar) i Branislava Šović (lekar)
  • Darko Nedeljkov (teh.za kompj.upravlj.mašina) i Snežana Milanović (vaspitač)
  • Zoran Tejić (vozač) i Valerija Varga (frizerka)