Zrenjanin- Sednica Gradskog veća, 11. po redu u ovom sazivu, održana je danas, a njome je predsedavao gradonačelnik Čedomir Janjić. Članovi Gradskog veća usvojili su najpre Predlog Zaključka o usvajanju Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Zrenjanina u 2017. Godini, a izvestila po toj tački bila je Stojanka Samardžić Horvat.

 

 

Usvojen je zatim i Predlog Zaključka u vezi pridruživanja grada Zrenjanina globalnoj akciji “Sat za našu planetu 2017“. Izvestilac po toj tački Aleksandra Kandić je kazala da je reč o globalnoj akciji u koju se uključuju pojedinci, organizacije, institucije sa zajedničkim ciljem – slanje snažne poruke da je moguće nešto preduzeti protiv klimatskih promena i da je moguće promeniti svoje svakodnevne navike za dobrobit planete i svih nas koji na njoj živimo.

 

 

Podsetilа je i da Svetska organizacija za prirodu organizuje ovu akciju kojoj se u 2016. godini u Republici Srbiji pridružilo 85 gradova i opština, a na globalnom nivou podržalo preko 7000 gradova iz 178 zemalja. Akciju ove godine podržava Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Gradska uprava grada Novog Sada, kao i brojne organizacije, kompanije i pojedinci tako da verujemo da će akcija „Sat za našu planetu 2017″ biti još uspešnija od prethodnih.

 

 

U toku današnje sednice usvojen je i Predlog Rešenja o prenosu sredstava u tekuću budžetsku rezervu, a izvestilac po toj tački kao i o Predlogu Rešenja o rasporedu sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe realizacije projekta “Završetak izgradnje sportske hale“ i Predlogu Rešenja o rasporedu sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe realizacije projekta “Atmosferska kanalizacija u Bosanskoj ulici“, bio je David Dimkić.

 

 

Gradonačelnik Janjić je po završetku sednice izjavio da su važne tačke one koje se odnose na realizaciju dva velika projekta.

– Zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta krećemo u završnu fazu realizacije projekta izgradnje Kristalne dvorane. Nekoliko važnih elemenata nisu bili urađeni, pre svega u delu zagrevanja i hlađenja hale, kao i toplotnog ulaza između Kristalne dvorane i Medisona. Iz Ministarstva smo dobili 9 miliona dinara za završetak tog projekta, a mi ćemo uložiti dodatnih 22 miliona, i o tome smo danas usvojili odluku čime se angažuju sredstva iz tekuće budžetske rezerve za taj projekat, Vrlo brzo ćemo krenuti i u realizaciju i konačno ćemo završiti našu Kristalnu dvoranu – kazao je gradonačelnik Janjić.

 

 

Drugi projekat, naveo je, stiže iz Pokrajine, a reč je o izgradnji atmosferske kanalizacije u Bosanskoj ulici, 22 miliona dinara obezbeđeno je od pokrajinske Vlade, a grad ulaže 10 odsto, te da će se uskoro krenuti u realizaciju i tog projekta.

Gradonačelnik je podsetio na to da je budžet Grada Zrenjanina ove godine restriktivan, pre svega u delu koji se odnosi na javna preduzeća i ustanove.

 

 

– Javna preduzeća u potpunosti skidamo sa finansiranja iz budžeta, tako da i ovih 22 miliona koja su bila opredeljenja za javno preduzeće “Pijace i parkinzi” skidamo sa njihovog konta, tako da nema prebacivanja sredstava, već ta sredstva usmeravamo za druge namene – pojansio je on.

 

Izvor:Grad Zrenjanin