Viši sud u Zrenjaninu doneo je presudu, kojom je oglasio krivim okrivljenog S.S. iz Idvora, zbog izvršenog krivičnog dela Ubistvo iz čl. 113. Krivičnog zakonika.

Navedenom presudom utvrđeno je da je okrivljeni dana 29.8.2019. godine, u naseljenom mestu Torak, nakon kraće svađe, najpre fizički napao svoju vanbračnu suprugu, oštećenu sada pok. V.N, na taj način što joj je u kući i dvorištu kuće u kojoj su zajedno živeli zadao više udaraca rukama u predelu glave i tela, a kada je oštećena pala, okrivljeni joj je prišao i stezanjem šakama u predelu vrata istu je lišio života.

Okrivljeni je zbog dela za koje je oglašen krivim osuđen na kaznu zatvora u trajanju od deset godina.

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu je protiv navedene presude, u delu izrečene kazne, izjavilo žalbu, sa predlogom da se okrivljeni strožije kazni.