Zrenjanin- Izvršiocu usluge, na njegovu molbu, odobreno je dodatno vreme da ispuni sve Ugovorne obaveze. Nakon što je izvršilac preduzeću dostavio tehnički osnovan zahtev i dokaze o preduzetim aktivnostima, odobreno mu je da preuzme vodosnabdevanje grada preko postrojenja za prečišćavanje pitke vode.

Zbog vanrednog stanja i situacije u vezi pandemije korona virusa investitor postrojenja, odnosno izvršilac usluge prečišćavanja pitke vode za grad Zrenjanin, nije bio u mogućnosti da do 21. jula, tj. do roka predviđenog Sporazumom, sprovede sve tehničke prepravke na postrojenju koje bi unapredile njegov rad i omogućile ispunjavanje svih parametara definisanih Ugovorom iz 2015. godine i pomenutim Sporazumom iz januara ove godine.

Do momenta prekida rada izvršilac usluge obezbedio je da prečišćena voda na izlazu iz postrojenja konstantno bude u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije, a samim tim i sa važećim Ugovorom.

Na molbu izvršioca usluge, a na osnovu gore navedenih razloga, istom je odobreno dodatno vreme da ispuni parametre Ugovora koji se odnose na obezbeđivanje definisane količine prečišćene vode i njenog pritiska u gradskoj vodovodnoj mreži.

Izvršilac usluge dostavio je JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin tehnički osnovan zahtev i dokaze da je izvršio tehnička unapređenja radi umanjenja gubitaka u procesu prerade vode, kao i da je započeo postupak izgradnje rezervoara tretirane pitke vode, na osnovu čega mu je odobreno da u 1 čas posle ponoći u utorak 29. septembra preuzme vodosnabdevanje grada vodom preko postrojenja za prečišćavanje pitke vode.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin je, kao i do sada, spremno da postrojenju isporuči tražene količine sirove vode za preradu.

Redovno će se vršiti analiza vode sa izlaza iz postrojenja od strane akreditovane laboratorije Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin, a za interne potrebe to će činiti i laboratorija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.

Prva merenja kvaliteta vode su već vršena i čim pristignu rezultati od strane Zavoda isti će biti prezentovani javnosti.

Do sada se vodosnabdevanje grada odvija bez ikakvih problema, a bitno je naglasiti da je i dalje na snazi zabrana za piće vode iz gradske vodovodne mreže