Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu za ovu nedelju:

 

MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, Zrenjanin

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 106/2018) kao i člana 5 – 9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci raspisuje se sledeći:

 

USLOVI:

– završena srednja škola u trajanju od četiri godine

– završena srednja medicinska škola-odsek za medicinske sestre

– položen stručni ispit

– odobrenje za rad – licenca

 

OPIS POSLOVA:

– sprovodi opštu i specijalnu negu na odeljenju intenzivne nege i vodi medicinsku dokumentaciju iz svog delokruga rada

– kontroliše vitalne funkcije bolesnika (puls, pritisak, i dr.)

– primenjuje propisanu medikamentnu terapiju od strane lekara specijaliste i vodi evidenciju o njihovoj primeni

– priprema bolesnike za određene medicinske postupke, vrši aspiraciju, primenu oksigene terapije, nega dekubita, ispiranje mokraćne bešike, kateterizaciju, meri diurezu, primena klizme, nega anus preter naturalisa, nega PEG-a, nega cistostome

– uzima materijal za laboratorijske analize

– priprema materijal za dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata

– pomaže u samozbrinjavanje bolesnika na odeljenju

– (skidanje, oblačenje, obuvanje, pomoć oko lične higijene i sl.)

– pomaže pri transferu bolesnika

– učestvuje u postavljanju, kontroli i održavanju funkcionalnih i korektivnih pomagala na odeljenju

– vrši prevenciju nastanka dekubitalnih ulcera

– obavlja higijenu bolesnika u postelji (kupanje, negu usne duplje i kose i umivanje)

– presvlači posteljno i bolesničko rublje u toku dana prema doktrini Bolnice

– sprovodi distribuciju hrane po sobama i pomaže bolesnicima prilikom uzimanja hrane

– sprovodi hranjenje bolesnika preko sonde i PEG-a i održava pribor za hranjenje

– pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku

– vrši zdravstveno prosvećivanje osoblja i bolesnika

– dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica)

– u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odeljenja

– planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju

– obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije

– primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova

– vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama

– učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta

– prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje

– priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad

– sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija

– učestvuje u nabavci potrebnog materijala

– odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način

– obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavne sestre/glavnog tehničara odeljenja

– radi i druge poslove po nalogu direktora

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-04-02

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 14.11.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

Medicinska sestra/tehničar

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin

Zrenjanin, Svetosavska 31

Tel: (023) 530-820, 36-251, 563-706 i 565-655

Del.broj: 01-752/1

Faks: 566-188, E-mail: uprava@dzzrenjanin.rs

Radni odnos se zasniva na određeno vreme-do šest meseci, zbog povećanog obima posla.

Uslovi:

– završena srednja medicinska škola, obrazovni profil: medicinska sestra/tehničar

– položen stručni ispit

Zainteresovani kandidati dužni su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom

2. overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi

3. overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu

4. overenu fotokopiju rešenja o upisu u Imenik Komore medicinskih sestara i tehničara

5. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 11.11.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

Medicinska sestra/tehničar

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin

Zrenjanin, Svetosavska 31

Tel: (023) 530-820, 36-251, 563-706 i 565-655 Del.broj: 01-751/1

Faks: 566-188, E-mail: uprava@dzzrenjanin.rs

 

 

Zainteresovani kandidati dužni su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom

2. overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi

3. overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu

4. overenu fotokopiju rešenja o upisu u Imenik Komore medicinskih sestara i tehničara

5. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok važenja 10.11.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

GLAVNI KNJIGOVOĐA

Aller Aqua Balkan deo je danske kompanije Aller Aqua A/S (https://www.aller-aqua.com/) koja s

Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu za ovu nedelju:

Doktor medicine izabrani lekar – 1 izvršilac

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“

Radni odnos se zasniva na određeno vreme: do povratka na rad odsutnog doktora medicine.

Uslovi: – završen Medicinski fakultet
– položen stručni ispit za doktora medicine

Zainteresovani kandidati duži su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom
2. overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu
3. overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za doktore medicine
4. overenu fotokopiju Rešenja o upisu u Imenik lekarske komore Srbije
5. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

GLAVNI KNJIGOVOĐA

Mesto rada: Sečanj

Opis poslova:

Kontrola ispravnosti dokumentacije i podataka pre knjiženja
Knjiženje svih poslovnih promena u finansijskom i analitičkom knjigovodstvu
Uredno vođenje analitičkih i finansijskih kartica
Praćenje propisa koji regulišu računovodstvene poslove, MRS, MSFI
Evidencija osnovnih sredstava, obračun amortizacije
Knjiženje izvoda banke
Kontrola i obračun PDV-a
Obračun zarada, naknada zarada i zakupa i njihovo knjiženje
Izrada finansijskih izveštaja i poreskih bilansa
Odgovornost za tačnost knjiženja poslovnih promena

Potrebne kvalifikacije i sposobnosti:

Viša ili visoka stručna sprema ekonomskog usmerenja
Minimum 2. godine radnog iskustva na istim ili slicnim pozicijama
Poznavanje uvozno-izvozne dokumentacije
Poznavanje obračuna i knjiženja proizvodnje
Poznavanje MRS, MSFI standarda, Zakona o pdv-u, i Zakona o porezu na dobit preduzeća
Odlično poznavanje MS Excel-a, kao i rad u računovodstvenim programima
Poželjno poznavanje rada u programu NAVISION
Analitičnost, pedantnosti i odgovornost u radu.

Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati do ­­­­­25.10.2020. godine elektronskim putem na officeaab@aller-aqua.com

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

KONOBAR/KONOBARICA

Potrebni konobar/konobarica za rad u kafiću Sportskog Centra “Bambi”.

Svi zainteresovani mogu se javiti na broj 064/1464984