Unija poslodavaca Srbije – poslodavci Zrenjanina i Sekcija za žensko preduzetništvo pozivaju osnovne škole sa teritorije Grada Zrenjanina, da se uključe u aktivnosti projekta na temu profesionalne orijentacije, za učenike 7. i 8. razreda. 

Prva faza projekta biće realizovana do kraja 2020. godine i tiče se kreiranja vizuelnog identiteta kviza koji će se realizovati u 2021. godini.

Druga faza ( kviz) koja je sačinjena od takmičenja u konkretnim zanimanjima, biće održana u 2021. godini, kada se steknu uslovi za to.

CILJ projekta:

Pomoći učenicima da upoznaju mogućnosti izbora zanimanja. Želimo da skrenemo pažnju učenicima na različita zanimanja kroz set aktivnosti. Odabrane su profesije za kojima vlada potražnja na tržištu rada, a koje mogu biti atraktivne mladima. Kvizom je obuhvaćeno i uopšteno preduzetništvo, kao i cirkularna ekonomija koja će biti sve zastupljenija u budućnosti.

Učenici najviše znanja usvajaju kada imaju mogućnosti da aktivno učestvuju u radu i istražuju, a ovaj projekat u velikoj meri doprinosi učenicima u profesionalnoj orijentaciji jer se očekuje aktivno učešće u svim procesima.

Tekst konkursa za škole objavljen je na sajtu : www.poslodavcizr.org.rs

Video – poziv za učenike, možete videti na sledećem linku:

https://youtu.be/gE62Sjs7xeg