Povodom Svetskog dana hospisa i palijativne nege, kompanija Gomex je od svake hirurške/zaštitne maske prodate u periodu od 9. do 22. oktobra izdvajala po jedan dinar za BELhospice centar iz Beograda, namenjen palijativnom zbrinjavanju i medicini. Ova akcija rezultirala je ukupnom donacijom u vrednosti od 300.000 dinara, čime će pacijentima u terminalnoj fazi bolesti biti omogućena sva moguća pomoć, potpuno besplatno.

Gomex je svojim učešćem i doprinosom potpomogao rad ove organizacije, kao i besplatno pružanje usluga palijativnog zbrinjavanja, za šta je nagrađen bronzanim BELhospice bedžom. Akcije povodom obeležavanja Svetskog dana hospisa sprovedene su širom sveta, a BELhospice centar iz Beograda i trgovinska kompanija Gomex zaslužni su za to što se i naša zemlja našla na svetskoj mapi zemalja koje su podržale ovu inicijativu.

BELhospice je prva specijalizovana dobrotvorna organizacija u Srbiji koja pruža palijativno zbrinjavanje pacijentima sa malignim bolestima u progresivnom, uznapredovalom stadijumu za koji je prognoza ograničena. Palijativna nega nije samo medicinsko zbrinjavanje, ona je i psihička, društvena i duhovna podrška koja u trenucima bolesti često nedostaje. Odnosi se ne samo na bolesnike, već i na njihove porodice, koje se često suočavaju sa novim odgovornostima. Cilj obeležavanja Svetskog dana hospisa je, na prvom mestu, skretanje pažnje na značaj dostupnosti palijativnog zbrinjavanja u celom svetu i podsticanje na akcije svih onih koji prikupljaju sredstva radi omogućavanja pružanja palijativnih usluga.

 

VELIKO HVALA svim potrošačima koji su kopovinom zaštitne maske u Gomex marketima donirali novac i tako učinili da palijativno zbrinjavanje postane dostupno većem broju pacijenata kojima je pomoć neophodna.