U Zrenjaninu za period od 8. do 14. decembra  2020. godine sklopljen je samo jedan brak. 

 

 

  • Natanijel Ričard Dan (dipl.ekonomista) i Tijana Krajovan (master ing.menadžmenta)