Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu:

 

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“, Zrenjanin, Svetosavska 31

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – 3 izvršioca

 

Radni odnos se zasniva na određeno vreme – do šest meseci, zbog povećanog obima posla.

Uslovi:

– završena osnovna škola

 

Zainteresovani kandidati dužni su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom

2. overenu fotokopiju diplome o završenoj osnovnoj školi

3. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom)

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u Zrenjaninu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok važenja 11.03.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

Vozač autobusa

„FARKAŠ TRANS TRAVEL“ doo, Zrenjanin, Hunjadi Janoša 12

Zainteresovani kandidata treba da se jave na kontakt telefon: 060/457-77-54 ili da proslede svoj CV na e-mail adresu: agencijafarkas@gmail.com
Rok važenja 10.03.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola D – Obavezno

 

Preuzimač rizika

Kompanija“ DUNAV OSIGURANJE“ AD BEOGRAD

Mesto rada: ZRENJANIN, KRALJA A.I KARAĐORĐEVIĆA 28

ZAINTERESOVANI KANDIDATI SE MOGU JAVITI PUTEM TELEFONA NA: 023/511-515
Rok važenja 18.03.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Poljoprivreda, šumarstvo i obrada drveta , Ekonomija, finansije i osiguranje , Pravo i administracija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

Doktor medicine izabrani lekar – 1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vreme: zbog povećanog obima posla do 6 meseci.

Uslovi: – završen Medicinski fakultet
– položen stručni ispit za doktora medicine

Zainteresovani kandidati duži su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom
2. overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu
3. overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za doktore medicine
4. overenu fotokopiju Rešenja o upisu u Imenik lekarske komore Srbije
5. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.