Zrenjanin- JKP "Gradska toplana" Zrenjanin obaveštava one korisnike sa kojima nema  potpisane Ugovore o isporuci toplotne energije, da će u narednom periodu  dobiti primerke istih na svojim kućnim adresama. Molimo sugrađane, koji 
budu dobili Ugovore da, nakon potpisivanja, jedan primerak vrate putem  pošte na adresu Pančevačka 55 ili da ih dostave lično: u korisničkom  servisu na adresi Rade Končara broj 10 ili na naplatnim mestima JKP 
Gradska toplana u Brigadira Ristića B4 L5 i Koče Kolarova 62.

"Ukoliko su vlasnici stana ili kuće druga lica od onih koji se vode u  našim evidencijama i čije ime stoji na ugovorima, apelujemo na vlasnike  da potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju svoje vlasništvo sa izvodom iz 
lične karte dostave ili lično na adresu korisničkog servisa (Rade  Končara 10), putem pošte na adresu Pančevačka 55 Zrenjanin ili putem  elektronske pošte na adresu office@gradskatoplanazr.rs, kako bi dobili 
nove ugovore sa tačnim podacima". navodi se u saopštenju JKP "Gradska toplana" Zrenjanin.