Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je objavio da se do 31. maja podnose prijave za ostvarivanje prava na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u banjama Srbije.


Ovo pravo imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, čija penzija iznosi do 29.378 dinara i koji nemaju druga lična primanja.

Na oglas mogu da se jave i penzioneri koji su pravo na penziju ostvarili u Srbiji, a primaju i penziju iz inostranstva. Uslov je da zbir tih primanja ne prelazi 29.378 dinara.
Penzioneri uz prijavu treba da podnesu penzijski ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva i popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu. Treba i da napišu gde žele da idu na rehabilitaciju i da, osim penzije, nemaju drugih ličnih primanja.


Takođe, treba i da ovlaste Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njihovo ime zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju. Neophodno je i da dostave medicinsku dokumentaciju, ukoliko je imaju.


Prijave se podnose udruženjima penzionera sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište. Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.


Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.


Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju biće objavljena šesnaestog radnog dana od dana isteka oglasa.

Na spisku ustanova u kojima penzioneri mogu da koriste pravo na besplatnu rehabilitaciju nalazi se i Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ u Melencima.

Svi zainteresovani korisnici usluga banje „Rusanda“ mogu pozvati telefonom brojeve 023/315-04-04 i 023/315-04-16 i informisati se o mogućnosti i uslovima dolaska.

BANJA RUSANDA JEDINSTVENA U EVROPI