Muzička škola „Josif Marinković“ u Zrenjaninu u junu organizuje prijemni ispit za osnovnu muzičku školu.

Ove godine učenici će moći da  polažu prijemni za violinu, violu, violončelo, kontrabas, flautu, klarinet, trubu, trombon, tamburu, gitaru, harfu, klavir, harmoniku, udaračke instrumente, kao i za solo pevanje.

Prijemni će će biti održan 12. i 19. juna u 9 časova u matičnoj školi (Trg slobode 7), dok će 2. juna u 9 časova biti organizovan prijemni ispit u izdvojenim odeljenjima, u Kovačici i u Melencima.

U Kovačici je otvoren upis za violinu, violu, flautu, gitaru, klavir i harmoniku, a u Melencima za tamburu, harmoniku, violinu i violu.

Kandidati treba da pripreme jednu dečiju pesmicu, po svom izboru, koju će otpevati na prijemnom ispitu.

Prijava za polaganje prijemnog ispita vrši se putem prijavnog formulara koji se preuzima sa sajta škole (www.josif.edu.rs) ili lično u školi.

Popunjenu prijavu treba poslati na imejl pepsi@josif.edu.rs ili je predati u školi do prijemnog ispita.

Dodatne informacije je moguće dobiti putem telefona 023/561-104 i imejla office@josif.edu.rs.