Sečanj- Opštinski Štab za vanredne situacije Sečanj na telefonskoj sednici održanoj 17.06.2021. godine, doneo je Zaključak kojim se predlaže predsedniku opštine da ukine vanrednu situaciju na celoj teritornji opštine Sečanj.

Štab za vanredne situacije na osnovu procene rizika i očekivanog daljeg razvoja situacije na području ugroženom opasnošću izazvanom virusom COV-SARS-2 zaraznom bolešću, predlaže predsedniku opštine da ukine vanrednu situaciju na celoj teritoriji opštine Sečanj.
Zbog opadajućeg trenda novoobolelih virusom COV-SARS-2 na teritoriji opštine Sečanj, prestali su razlozi zbog kojih je vanredna situacija i proglašena te na osnovu Zaključka opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Sečanj broj 87-5/2021 od 17.06. 2021. godine, predsednik opštine je doneo Odluku o ukidanju vanredne situacije na celoj teritoriji opštine Sečanj.
1. Ukida se vanredna situacija na teritoriji opštine Sečanj, proglašena Odlukom predsednika opštine zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID- 19 izazvane virusom SARS-COV-2, jer su prestali razlozi njenog proglašenja.
2. Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka kojom je ova vanredna situacija proglašena (020-672020 od 01.12.2020. godine).
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenom glasniku opštine Sečanj.