Zrenjanin- Na osnovu Odluke Gradskog veća o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima broj 06-90-1/21-III od 7. jula 2021. godine i člana 15. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zrenjanina (“Službeni list grada Zrenjanina” broj 17/21), Komisija za realizaciju mera energetske sanacije objavljuje

O b a v e š t e nj e

Na osnovu zahteva velikog broja privrednih subjekata za učešće na Javnom pozivu za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima broj 06-90-1/21-III od 7. jula 2021. godine, objavljenog na Oglasnoj tabli Gradske uprave grada Zrenjanina i internet stranici grada Zrenjanina, dana 9. jula 2021. godine, a u nameri da se pruži mogućnost za učešće što većem broju privrednih subjekata, produžava se rok za podnošenje prijava iz tačke VII Javnog poziva na 23. jul 2021. godine.

Prijava se predaje lično u Gradskoj upravi grada Zrenjanina u uslužnom centru, kancelarija 53, ili preporučeno poštom na adresu:

Grad Zrenjanin
Odeljenje za privredu
Odsek za zaštitu i unapređivanje životne sredine
Komisija za realizaciju mera energetske sanacijeZrenjanin, Trg slobode 10.