Zrenjanin – Odlukom gradonačelnika, Grad Zrenjanin opredelio je dodatnih milion dinara finansijske podrške za lečenje dece, tako da je ukupan ovogodišnji iznos za tu namenu povećan na 2,5 miliona dinara.

Do danas je pravo na finansijsku podršku grada za lečenje, nabavku lekova, ortopedskih pomagala, operativnih zahvata, dijagnostičkih postupaka i drugih medicinskih procedura, u skladu sa kriterijumima propisanim Javnim pozivom, ostvarilo četrnaestoro dece.

– S obzirom da i dalje vlada interesovanje za finansijsku podršku, da smo doprineli lečenju četrnaestoro naših malih sugrađana i da je još nekoliko zahteva u fazi razmatranja, odlučili smo da opredelimo iz budžeta dodatnih milion dinara. Javni poziv ostaje otvoren pod istim uslovima i kriterijumima kao do sada – prokomentarisao je ovu odluku gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura.

Javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji Grada Zrenjanina objavljen je početkom godine, kada su budžetska sredstva Grada Zrenjanina u iznosu od 2,1 miliona dinara, namenjena organizovanju novogodišnjeg programa, preusmerena u humanitarne svrhe.

Iznos od 600.000 dinara iskorišćen je za nabavku 600 novogodišnjih paketića, koji su dodeljeni deci iz porodica korisnika ustanova socijalne zaštite, dok je 1,5 milion dinara izdvojen za lečenje dece.

Kriterijumi za konkurisanje po Javnom pozivu, kao i dokumentacija koju je potrebno priložiti, objavljeni su na posebnoj stranici sajta Grada Zrenjanina.

Sve prispele zahteve za finansijsku podršku za lečenje maloletne dece razmatra stručna komisija imenovana posebnim rešenjem gradonačelnika. Ona donosi ocenu i mišljenje i daje predlog o visini finansijske podrške po podnetom zahtevu za lečenje dece.

Visina finansijske podrške se, na predlog komisije, utvrđuje rešenjem gradonačelnika u svakom konkretnom slučaju, maksimalno može iznositi 150.000 dinara po podnetom zahtevu i isplaćuje se u jednokratnom iznosu.