Zrenjanin- U toku je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava građanima za nabavku bicikala koji je raspisala Komisija za realizaciju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta na teritoriji grada Zrenjanina.

Za sufinansiranje nabavke bicikala iz ovog javnog poziva iz budžeta grada opredeljeno je ukupno milion dinara, a gradjani mogu da dobiju po 5.000 dinara, što znači da na ovakav način do novog bicikla može doći 200 podnosilaca sa poptunom dokumentacijom.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju građani koji poseduju važeću ličnu kartu sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina, u trenutku podnošenja prijave.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Samo jedno lice iz porodičnog domaćinstva može dobiti sredstva po ovom Javnom pozivu.

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENjU
PRIJAVE

Podnosilac prijave je potrebno da dostavi sledeću dokumentaciju:

1) potpisan i popunjen Prijavni obrazac;
2) fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu podnosioca zahteva kojom se
vidi adresa stanovanja podnosioca prijave;
3) potpisanu izjavu o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja;
4) predračun za kupovinu bicikla izdat od strane odabranog direktnog korisnika, sa rokom isporuke;
5) druga dokumenta u skladu sa Javnim pozivom. Grad Zrenjanin će obezbediti pribavljanje dokumenata koji sadrže podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija.

PREUZIMANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici grada
Zrenjanina i sadrži: − Kompletan tekst Javnog poziva, − Obrazac 1 – Prijavni formular, − Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave.