Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu:

 

Higijeničar/ka prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Rusanda” Melenci, Zrenjanin

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 023/315-04-02

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 11.11.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Tehničar održavanja odeće u posebnim uslovima

 

Opšta bolnica“Đorđe Joanović“, Zrenjanin, dr Vase Savića 5, Zrenjanin 23000

Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, Ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom „OGLAS“
Dokumentacija se predaje u zatvorenim kovertama
Naznačiti u molbi datum početka oglasa
Oglas važi od 01.11.2021. godine do 08.11.2021. godine
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

Rok važenja 08.11.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – I stepen (1 godina)
Obrazovanje kandidata Lične usluge
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima, za rad u Službi Pedijatrije

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin

 

Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom «OGLAS»
Dokumentacija se predaje u zatvorenim kovertama
Naznačiti u molbi datum početka oglasa
Oglas važi od 01.11.2021. godine do 10.11.2021. godine
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

Rok važenja 10.11.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

 

Doktor medicine

 

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin, Dr Vase Savića 5, Zrenjanin

Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5,
sa naznakom «OGLAS»

Dokumentacija se predaje u zatvorenim kovertama
Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 02.11.2021. godine do 11.11.2021.godine
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 11.11.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)

Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Stručni ispit ili licenca Stručni ispit

 

Magistar farmacije

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, Dr Vase Savića 5
Rok važenja 11.11.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Stručni ispit ili licenca Stručni ispit

Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, Ul. dr Vase Savića 5 Zrenjanin, sa naznakom „OGLAS“.

Dokumentacija se predaje u zatvorenim kovertama
Naznačiti u molbi i na koverti datum početka oglasa

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

KONOBAR, KUVAR, VASPITAČICA

Zbog povećanog obima posla kafe restoranu-igraonici Greenfield potreban kuvar, konobar-šanker, pomoćni radnik (spremačica), kao i vaspitačice za potrebe igraonice isključivo na duži vremenski period.

Za sve detalje pozovite br. telefona 060/5548576