Zrenjanin- Todorović centar pruža na jednom mestu usluge koje se odnose na sve starosne dobi na pojedinca, parove, porodicu i grupe. Usluge centra nisu namenjene samo onima koji imaju psihološko-emotivne probleme, već i onima koji žele da rade na svom ličnom rastu kao i razvoju ličnosti.

Osim integrativnog psihoterapijskog pristupa TODOROVIĆ CENTAR je prepoznatljiv po timu interdisciplinarnih stručnjaka. Na jednom mestu možete dobiti usluge prevencije, procene i adekvatan tretman kroz terapijski i edukativno savetodavni rad.

Razgovarali smo sa timom stručnjaka Todorović centra gde nam je svako iz svog ugla predstavio zbog čega je važan sveobuhvatan i personalizovan pristup pojedincu.

 

KOJE SU SVE USLUGE KOJE TODOROVIĆ CENTAR PRUŽA?

 

Centar pruža usluge psihoterapije, psihološkog savetovanja, defektološku  I logopedsku procenu i tretman, pedagošku procenu i tretman , psihološku procenu i tretman kao i  psihološka testiranja.

 

KO ČINI TIM TODOROVIĆ CENTRA?

Tim Todorović centra čine stručnjaci psihoterapeut, defektolog, logoped, pedagog I psiholog. Interdisciplinarni pristup je važan, jer tako na jednom mestu možete dobiti najadekvatniji tretman u zavisnosti od potreba pojednca.

KO SU NAJČEŠĆI KORISNICI USLUGA VAŠEG CENTRA KAD JE PSIHOTERAPIJA U PITANJU?

Kao što smo već istakli naši klijenti su uzrasta od 5 do 105  godina, rekla je kroz osmeh naša sagovornica i osnivač Todorović centra, Tanja Todorović psihoterapeut i defektolog. Obraćaju nam se deca, odnosno  njihovi roditelji, adolescenti i odrasli, kao i parovi.  Ako govorimo o psihoterapiji, iskreno mogu da kažem da mi je drago da roditelji imaju razvijenu svest o tome da je psihoterapija i za decu i da prepoznaju momente kad je potrebno obratiti se stručnjaku.  Psihoterapija dece pomaže deci i mladim ljudima (tinejdžerima, adolescentima kasnije) da osveste i prihvate smisao različitih stanja duše, poput tuge, besa, bola, osećanja usamljenosti, napuštenosti, nemoći, itd. Veoma je značajno podvući podršku koju psihoterapijski rad ima na poboljšanju kvaliteta relacionog odnosa roditelj – dete. Za rad sa decom, koristimo mnoge kreativne, ekspresivne, razigrane tehnike. Ove tehnike su sama suština našeg rada i često mostovi koje uspostavljamo sa detetom, ali i mostovi koje dete uspostavlja samo sa sobom.

 

Ako govorimo o odraslima, oni se na psihoterapiju javljaju iz različitih razloga kao npr. bračni, porodični i partnerski problem, problem na poslu, depresija, anksioznost, psihosomatske tegobe, strahovi, trauma, opsesivno kompulsivne radnje, panični napadi…kao i oni koji žele da rade na poboljšanju kvaliteta svog života.

 

DEFEKTOLOŠKA I LOGOPEDSKA PROCENA I TRETMAN SU VAŽNI ZA PRAVILAN RAZVOJ DETETA?

 

Sama uloga defektologa u stimulaciji razvoja može biti u vidu stimulacije razvoja motorike, koja je baza razvoj ostalih veština i sposobnosti, razvoj kognicije (saznajni razvoj), razvoj govora, kao i socio-emocionalni razvoj. Stav koji ja zastupam jeste da kao defektolozi, trebamo da sprovodimo kroz igru i stvaramo uslove da ono usvaja znanja i veštine, koje će im život učiniti kvalitetnijim. U svom radu dajem savete roditeljima, kako i na koji način mogu sami da pomognu svojoj deci. Kada odvedete dete kod defektologa ne znači automatski da otpočinjete sa tretmanima. Možete dobiti samo smernice šta raditi, koliko i kako stimulisati dete, pratiti razvoj,ili kog drugog stručnjaka konsultovati. Pogrešno je uverenje da defektolozi rade samo sa decom/odraslima sa smetnjama u razvoju, defektolozi rade i sa decom i odraslima tipične populacije.  Rekla nam je defektološkinja Todorović centra Milkica Marinkov

 

KOJI SU NAJČEŠĆI RAZLOZI ZA JAVLJANJE DEFEKTOLOGU I LOGOPEDU?

Motorna, intelektualna, jezička, i emocionalna sfera funcionisanja kod deteta se razvijaju nadopunjujući jedna drugu. Ukoliko je jedna od njih usporenog razvoja javlja se disharmonija u razvoju ili neki od prožimajućih razvojnih poremećaja. Razlozi za javljanje mogu biti:

 

  • dete rođeno sa nekim faktorom rizika ili kad iz nekog razloga razvoj deteta ne teče uobičajnim tokom,
  • kašnjenje motornog razvoja,
  • kada dete ima problem sa finom motorikom i grafomotorikom,
  • kašnjenje govorno-jezičkog razvoja,
  • kada dete ima problem sa čitanjem i/ili pisanjem,
  • kada dete ima problem sa učenjem,
  • kašnjenje socio-emocionalnog razvoja (npr. dete ne uspostavlja kontakt očima, ne odaziva se na ime, igra se svodi na igranje samo sa delovima igračaka i to traje duži vremenski period, stalno ponavljanje istog pitanja ili fraza…),
  • kada je vaše dete rođeno sa nekim sindromom koji utiče na razvoj deteta,
  • kada se kod deteta sumnja na poremećaj iz spektra autizma.

želja roditelja da dete bude uključeno u kreativne radionice koje stimulišu razvoj dece na ranom uzrastu i priprema ih za dalje školovanje

Više o Todorović centru moćete pronaći na sajtu www.psihoterapijazrenjanin.rs ili Facebook stranici.  

Instagram stranica