Zrenjanin- Ekipe zimske službe JKP „Čistoća i zelenilo“ od prepodnevnih sati su na terenu i rade na čišćenju površina koje su u programu održavanja tokom zimskog perioda, posipanju soli i kamenog agregata. Za potrebe radova, angažovano je ljudstvo i odgovarajuća mehanizacija.