Zrenjanin- Tribina na temu socijalnog preduzetništva održana je u petak, 10. decembra, u multimedijalnoj sali Kristalne dvorane u organizaciji Foruma žena Socijalističke partije Srbije GrO Zrenjanin. Projekat „Obrazovanjem do uspešne žene“ zasniva se na besplatnom stručnom osposobljavanju žena. Za prekvalifikaciju za geronto – domaćicu u Zrenjaninu prijavilo se osam polaznica, a samo tri su uspešno završile i dobile sertifikate. One su dobile međunarodni priznat sertifikat koji omogućuje rad u zemlji i inostranstvu.

 

Osnaživanje žena u oblasti obrazovanja i bezbednosti od suštinskog su značaja koji predstavlja i odraz naprednog društva. Ekonomsko osnaživanje žena i briga o njihovom sigurnom i produktivnom životu takođe je od značaja za društveni razvoj zajednica.

 

O značaju osnaživanja žene govorile su Danijela Maletić, koordinatorka projekta „Obrazovanjem do uspešne žene“, predsednica Foruma žena SPS-a Vojvodine Aleksandra Đanković, predsednica  FOŽ SPS Zrenjanin Željka Milošević, Gorjana Ponjević Balani preduzetnica i jedina žena stolar u Srbiji, odbornica Grada Zrenjanina i narodni poslanik Dubravka Kralj, Jadranka Svirčev, Tanja Živanov direktorica Gerontološkog centra u Zrenjaninu.

 

OSNAŽIVANJE ŽENA FOŽ SPS ZRKLIK

 

„Projekat „Obrazovanjem do uspešne žene“ započet je pre godinu dana u saradnji sa Narodnim univerzitetom  u Nišu sa ciljem da ekonomski osnažimo ženu.  U tom projektu smo se okrenuli ka četiri grupe žena, jedna od njih je žena sa sela, žene preko 45 godina starosti, žene osobe sa invaliditetom i žene koje su majke dece sa invaliditetom. Ono što mi radimo kroz ovaj projekat, je da im pomognemo da dođu do prekvalifikacije. Omogućujemo im da se prekvalifikuju za drugo zanimanje, uz koje će lakše doći do posla. Naše tri polaznice, kojima ćemo uručiti sertifikate, koji su evropski priznati, su završile kurs za geronto-domaćice. Pokazalo se da je to veoma traženo kod nas, i mnogo žena koje su to ranije radile, su otišle u inostranstvo. Kod nas je ovo zanimanje veoma traženo. Obuku je započelo osam žena, a završilo tri“, rekla je Danijela Maletić, koordinatorka projekta „Obrazovanjem do uspešne žene“ i istakla da  je broj žena koje su završile obuku pravi pokazatelj da žena još uvek nema podršku porodice da se zaposli i osnaži.

 

„Završena je kampanja  „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ sa ciljem da se podigne društvena svest, a tema socijalno preduzetništvo se uklapa. Da bi žena bila samostalna i imala egzistenciju, mora imati stalno zaposlenje“,  rekla je Aleksandra Đanković predsednica Foruma žena SPS-a Vojvodine i  istakla da je  osnovno ljudsko pravo, pravo na rad.

 

OBEZBEĐIVANJE POSLA RANJIVIM KATEGORIJAMA

Projekat „Obrazovanjem do uspešne žene“ zasniva se na besplatnom stručnom osposobljavanju žena. Za prekvalifikaciju za geronto -domaćicu prijavilo se osam polaznica, a samo tri su uspešno završile i dobile sertifikate. One su dobile međunarodni priznat sertifikat koji omogućuje rad u zemlji i inostranstvu.

„Kroz tromesečnu, besplatnu obuku stekla sam  potrebno znanje koje ću primeniti kao zaposlena u Gerontološkom domu“, rekla je Dragica Novakov  i istakla da će joj seftifikat omogućiti da napreduje na poslu.

 

“Moram istaći da mi je velika čast i zadovoljstvo, što posle izvesnog vremena, imamo priliku da se ponovo sastanemo i nastavimo tamo gde smo stali pre godinu dana. Zrenjanin je prvi grad, gde će se dodeliti diplome Narodnog univerziteta iz Niša. Saradnja se odvijala i sa Gerontološkim centrom iz Zrenjanina, što je od velikog značaja. Veliki je značaj i kada može da se uradi prekvalifikacija, da se obezbedi posao za ranjive kategorije, i da im se obezbedi budućnost. Želimo da realizaciju ovakvih projekata nastavimo, da sarađujemo i sa forumima žena drugih gradova, da se umrežimo i osnažimo žene i u narednom periodu. Osnaživanje je cilj tribune, kao i cilj foruma žena SPS-a, a mi ćemo u narednom periodu nastaviti sa svim tim aktivnostima”, rekla je predsednica Foruma žena SPS Željka Milošević.