Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura odobrio je, pored ranije opredeljenih deset, i dodatnih 3 miliona dinara za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stanovima za građane sa teritorije Grada Zrenjanina. Time će svi građani koji su konkurisali za zamenu kotlova i stolarija i pri tom ispunili administrativno – tehničke uslove po javnom pozivu moći da ostvare subvencije.

Grad Zrenjanin raspisao je sredinom avgusta javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stanovima za građane sa teritorije Grada Zrenjanina. Konkurs se ticao zamene spoljnih prozora i vrata, sa pratećim građevinskim radovima, kao i zamene kotlova na prirodni gas u kućama koje poseduju sistem centralnog grejanja.

Na ovaj javni poziv prijavio se veliki broj građana, a uslove je ispunilo 97 njih zainteresovanih za zamenu kotlova i 188 za zamenu prozora i vrata. Prethodno je raspisan javni poziv za privredne subjekte, odnosno izvođače radova i odabrano njih deset – sedam preduzeća u oblasti zamene stolarija i tri u oblasti kotlova za grejanje.

Podsećamo, Grad Zrenjanin zaključio je sa Ministarstvom rudarstva i energetike Sporazum o sufinansiranju mera energetske efikasnosti koje se odnose na zamenu stolarije i u gradu Zrenjaninu na zamenu kotlova. Ukupan iznos sredstava koji je na raspolaganju za te mere od strane Grada Zrenjanina i Ministarstva rudarstva i energetike iznosio je 17,4 miliona dinara, od kojih je 10 miliona izdvojio Grad Zrenjanin, što je i među najvećim iznosima koje je za ovu namenu izdvojila jedna lokalna samouprava, a 7,4 miliona dinara namenilo je Ministarstvo.

Od ukupnog iznosa, 12,5 miliona dinara opredeljeno je za zamenu stolarije, dok je 4,9 miliona namenjeno za zamenu kotlova. Sada će taj iznos od 12,5 miliona biti uvećan za još tri, što znači da će za energetsku sanaciju kuća biti opredeljeno ukupno 15,5 miliona dinara.

Građani će moći da ostvare podršku maksimalno do 50 odsto vrednosti radova.

Prethodnih dana u Gradskoj kući organizovano je potpisivanje ugovora sa korisnicima.