Zrenjanin- Grupne radionice u Todorović centru osmišljene su tako da razviju potencijal vašeg deteta kroz edukaciju i zajedničku igru sa drugom decom.

Program razvoja dečijih potencijala je originalni psihološki, psihoterapijski i defektološki model unapređivanja kognitivnih, emocionalnih, kreativnih i socijalnih kapaciteta dece i adolescenata. Nastao je kao produkt saradnje stručnjaka našeg centra iz oblasti psihoterapije i defektologije-ističu iz Todorović centra.

Vaspitanje i rad sa decom nisu jedna ili skup više tehnika. Odnos sa detetom oblikujemo sveobuhvatnim pristupom. Verujemo da je svako dete jedinstvena individua sa kapacitetima koji nisu uvek prepoznati i/ili ostvareni. Zajednički im je potencijal da izrastu u srećne, nezavisne i ostvarene osobe, a to upravo postižemo na kreativan način kroz grupni i individualni rad.

Razvijte potencijale vašeg deteta uz defektologa i psihoterapeuta iz Todorović centra

Grupa je mesto gde mališani stiču brojne veštine, kako socijalne tako i emocionalne, razvijaju svoje osobine ali i stiču nova znanja. Rad u grupi ima svoje prednosti, neke od njih jesu povećana efikasnost učenja, zatim motivisanje i osećaj samopouzdanja, intenzivno socijalno učenje, sticanje ključnih kompetencija, komunikacija, mogućnost preuzimanja vođstva i odgovornosti, razvijanje poverenja prema drugima, kontrolisanje konflikata, tj. asertivno ponašanje itd.

PROGRAM RAZVOJA DEČIJEG POTENCIJALA JE SVEOBUHVATAN I PODSTICAJAN

Maštovite i kreativne igre oduvek su važile za najbolji i najzabavniji način upoznavanja deteta sa svetom koji ga okružuje, a svaki roditelj želi da njegovo dete dostigne vrhunac intelektualnog i socijalno-emotivnog razvoja. Socio emocionalni razvoj je jednako važan kao i motorički, s toga su u našim radionicama obuhvaćeni svi segmenti kako bi se razvijali potencijali deteta.
Način na koji se ponašanje, emocije i saznanje integrišu u prvih deset godina života ima značajan uticaj po psihičko i emocionalno funkcionisanje tokom odrastanja. Važno je naglasiti da se ove veštine uče celog života, ali i da je dobra podloga u ranom uzrastu važan preduslov stabilnosti i zadovoljstva u kasnijim godinama. I to je uprvo svrha radioničarskog rada u našem centru, jer podstičemo celokupan razvoj dece- istakla je psihoterapeut Tanja Todorović.

Tanja Todorović

Više informacija o individualnom i grupnom programu razvoja dečijih potencijala možete dobiti od stručnjaka u Todorović centru, Žitni trg 12/2 , telefon 0621631448.

Posetite sajt  Todorović centra  www.psihoterapijazrenjanin.rs ili Facebook stranicu.

Instagram stranica