U Specijalnoj bolnici „Rusanda” koristi se peloid (blato) iz jezera „Rusanda“. Peloid Banje „Rusanda“ spada u visoko kvalitetne zbog svog jedinstvenog fizičkog i hemijskog sastava. Prve analize lekovitosti vode i mulja iz jezera “Rusanda” su izvršene u Carskoj akademiji u Beču. Tada je još ustanovljeno da u pogledu lekovitosti blato Banje “Rusanda” ne zaostaje za čuvenim banjama. Novije analize lekovitog blata uradjene su na Institutu za rehabilitaciju u Beogradu 2014. godine i pokazale su da se izvanredna svojstva blata nisu promenila. Imamo sertifikat o kvalitetu i lekovitosti sa tačno definisanim indikacijama za njegovu balneološku primenu u terapijskim tretmanima.

 

Čestice peloida iz jezera „Rusanda“ su ujednačene veličine, veoma sitne, većina čestica je manja od 0,01 mm. Ovaj fini zrnasti sastav peloida obezbeđuje njegovu izvanrednu plastičnost, veliki toplotni kapacitet i malu toplotnu provodljivost. Pripada grupi limana, neorganskog porekla, sa organskom komponentom od 12%, visokog saliniteta, alkalne reakcije i ne iziskuje dodatni period zrenja. Radi se o stabilnom, biogeohemijski uravnoteženom peloidu, koji se lako priprema i aplikuje. Peloid ima crno-sivu boju, miris jezerskog mulja, mek je, plastičan i veoma lepo maziv. Peloid je alevritsko-glinenog sastava. U hemijskom sastavu pokazuje prisustvo različitih oksida, a pre svega: silicijuma, aluminijuma, gvoždja, natrijuma, magnezijuma, kalcijuma, kalijuma, hlora i sumpora. Među mikroelementima ima dosta: bora, barijuma, bakra, rubidijuma, stroncijuma, cinka. Radioaktivnost je u granicama normalnih vrednosti. Prisustvo organske komponente ima biocidno-antibiotsku aktivnost.

Peloid ostvaruje mehaničke, termičke i hemijske efekte na organizam, a uz to je hidrosolubilan, uz visok stepen elektrolitičke disocijacije. Ima visok toplotni kapacitet, dugo zadržava početnu temperaturu, te sve vreme jednako deluje tokom aplikacije.
Hemijski sastav, što se naročito odnosi na aktivne forme sumpora i visok salinitet, daje mu prednost u korišćenju u reumatologiji, pre svega u lečenju degenerativnog reumatizma, dermatologiji, dominantno psorijaze i u ginekologiji (lečenje steriliteta).

PRIMENA PELOIDA (LEKOVITOG BLATA):

  • ·        opšte blatne kupke, polukupke (kupanje u lekovitom blatu)
  • Blatne imerzije, potapanje pojedinih delova tela
  • blatna pakovanja u folijama (za pojedine delove tela ili za celo telo)
  • lokalna blatna pakovanja
  • elektroforeza blata
  • primena u kozmetici

·        

Poseban raritet predstavlja činjenica da se blato iz jezera vadi sa čamca na tradicionalan način i nakon upotrebe se sakuplja i vraća u jezero. Na taj način Banja aktivno učestvuje u očuvanju ovog dragocenog prirodnog lekovitog faktora.