Opšta bolnica „Đorđe Joanović“  dobila je sredstva u iznosu od preko 100 miliona dinara od Pokrajine za nabavku opreme. 

Tim povodom danas je održana konferencija na kojoj je o značaju donacije za Opštu bolnicu „Đorđe Joanović“  govorio v.d.direktora dr Igor Kitaresku.

 

„Na Javnom konkursu za finansiranje, odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2022. godini Autonomne pokrajine Vojvodine Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Opštoj bolnici “Đorđe Joanović“ Zrenjanin je dodeljeno 100.949.840,00 dinara za troškove nabavke sledeće medicinske, ne Medicinske opreme, projektno tehničke dokumentacije i izgradnju“, rekao je v. d. direktora zrenjaninske bolnice dr Igor Kitaresku i istakao da će do kraja godine naša bolnica dobiti magnetnu rezonancu, koja stiže iz novosadskog Kliničkog centra, kao i da će se rezonanca nalaziti  na mestu  nekadašnje ginekologije.

Sredstva će biti utrošena za nabavku Medicinske i ne medicinske  opremu:

 • Zaštitna olovna zavesica za operacioni sto u angio sali – 580.000,00 dinara
 • PACS sistem za arhiviranje podataka o pacijentima za Odeljenje radiologije –
  5.300.000,00 din.
 • set opreme za ORL odeljenje – 8,950.000,00 din.
 • plafonska operaciona lampa sa dve ruke i dve plafonske operacione lampe sa tri
  ruke – 12.400.000,00 din.
 • Endoskopski stub za kolonoskopiju – 9.850.000,00 din.
 • Izrada projektno tehničke dokumentacije, ishodovanje dozvola, izvođenje radova i opremanje objekta za magnetnu rezonancu – 16.500.000,00 din.
 • Mašinska instalacija za MP uređaj sa hlađenjem kriogenih sistema svih
  pripadajućih prostorija (čiler sa kompletnim instalacijama) – 9.177.480,00 din.
 • Nabavka i instalacija RF kaveza (Faradejevog kaveza) sa pripadaju ćim elementima u objekat koji će biti izgrađen za potrebe MR – 5.647.680,00 din.
 • Instalacija MP uređaja, podizanje magnetnog polja i kalibracija i isporuka i pretakanje helijuma – 5.647.680,00 din.
 • Portabilni kardioločki ultrazvučni sistem za potrebe Koronarne jedinice sa hemodinamikom i pejsmejker centrom -5.355.000,00 din.
 • Ultrazvučni aparat premijum klase za potrtebe Odseka akušerstvo i Odseka neonatologije – 12.530.000,00 din.
 • Hirurčki instrumenti za potrebe organizacionih jedinica ustanove: Anestezija sa reanimatologijom, Urgentni centar, Kovid odeljenje, Pedijatrija, Ortopedija, Hirurgija, Klinička patologija, ORL, vaѕsular basic set, laparotomy set i Laparoskopija – 9.012.000,00 din.