Zrenjanin- Od jutros radnici JKP „Čistoca i zelenilo“  aktivno rade na uređnju popularnog gradskog kupališa Peskara, uoči zvaničnog početka kupališne sezone. 
Radovi su bazirani na košenju i uklanjanju visokog korova, sakupljanju starog lišća i suvih grana, orezivanju drveća, uklanjanju smeća, krčenju površina oko terena za bič volej i dr.
Sa radovima na uređenju kupališta Peskara zrenjaninko preduzeće nastaviće i narednih dana.