Zrenjanin- Predstavljamo vam najnovije aktuelne konkurse iz oblasti poljoprivrede i privrede. Ako želite da aplicirate za neke od navedenih konkursa možete kontaktirati  firmu SN Consulting koja se nalazi u Zrenjaninu u ulici Jug Bogdana 31/4, a koji će za vas realizovati i srediti svu potrebnu dokumentaciju.

 

Za dodatne informacije i konsultacije možete se obratiti lično na adresu: Jug Bodana 31/4, mail:office@snconsulting.rs ili na tel:060/818 31 98; 065/82 66 491 ili 023/526-268.

KONKURS I PODSTICAJ ZA KUPOVINU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA U 2022. – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA – TRAJANJE POZIVA 16.03.2022.-15.10.2022.

KUPOVINA KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA – USLOVI

Podsticaji se odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih:

1) grla goveda, i to:

(1) junica tovnih rasa uzrasta od deset do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,

(2) junica mlečnih i kombinovanih rasa uzrasta od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,

(3) bikova tovnih rasa uzrasta od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;

2) grla ovaca i koza, i to:

(1) ovaca – dviski uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

(2) koza – dviski uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

(3) dvisci uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

3) grla svinja, i to:

(1) nazimica uzrasta do 10 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

(2) suprasnih nazimica od osam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,

(3) nerastova uzrasta do 10 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

4) pčelinjih matica.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u

Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu

5) srednja škola

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede

7) manastir

Preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge mogu da ostvare pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre:

1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;

2) nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;

3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo i zemljoradnička zadruga može ostvariti pravo na podsticaje i ako:

1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice,

2) nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica.

Srednja škola može ostvariti pravo na podsticaje ako:

1) se nalazi u aktu o mreži srednjih škola, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja;

2) ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane.

Naučnoistraživačka organizacija može ostvariti pravo na podsticaje:

1)  ako je upisana u Registar naučnoistraživačke organizacije

Manastir može ostvariti pravo na podsticaje ako je upisan u Registar crkava i verskih zajednica u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.