U Opštoj bolnici “Đorđe Joanović” Zrenjanin su 24. maja 2022. godine bili organizovani pregledi za pacijente sa psorijazom – bez uputa i besplatno.

Pored lekara zrenjaninske bolnice dr Gordane Đurić, dr Dragane Dujin Bajat i dr Matild Čeke, preglede je vršila i Prof.dr Zorica Gajinov iz Kliničkog centra Vojvodine.

Zainteresovanost građana je bila velika, pregledano je 35 pacijenata. Oni koji iz nekog razloga nisu uspeli da obave ovaj pregled, to mogu učiniti svakodnevno uz uput izabranog lekara.

Većinom su se javljali pacijenti oboleli od psorijaze koji su se godinama lečili sami, bez stručnog nadzora. Na pregledu im je zakazan kontrolni termin, tako da će nastaviti adekvatno lečenje uz stručni nadzor, a 50% njih je za sistemsku terapiju.

Psorijaza je bolest koja osim promena na koži u vidu crvenila, ljuspica i svraba, daje i sistemske manifestacije, i značajno utiče na kvalitet života obolelih. Kod težih oblika psorijaze mogu se javiti pridružene bolesti kao što su dijabetes tipa 2, kardiovaskularna oboljenja, metabolički sindrom, psorijatični artritis, zapaljenske bolesti creva. Zbog izraženih promena na koži, pacijenti se suočavaju sa stigmatizacijom, što dovodi do izolovanosti, anksioznosti i depresije pacijenata.

Mogućnosti lečenja psorijaze danas su mnogo veće nego pre nekoliko godina. Na raspolaganju su lekovi za lokalnu i sistemsku primenu, uključujući i biološku terapiju za pacijente sa umerenim i teškim oblikom psorijaze koji nisu odgovorili na konvencionalnu sistemsku terapiju. Odgovarajućim i pravovremenim lečenjem, bolest se drži pod kontrolom, povlače se promene na koži i smanjuje rizik od razvoja drugih oboljenja, a ono što je veoma značajno za pacijente – poboljšava se kvalitet života, omogućavaju se nesmetane socijalne i profesionalne aktivnosti.

Rasprostranjenost psorijaze je 2% u opštoj populaciji, pa je procena da u Srbiji ima oko 140.000 obolelih. Oko 20-30% pacijenata ima umerenu i tešku formu psorijaze koja se mora lečiti sistemskom terapijom, uključujući biološke lekove.