JKP ‘‘Čistoća i zelenilo’’ Zrenjanin, u saradnji sa gradom Zrenjaninom i Ministarstvom za zaštitu životne sredine Republike Srbije, započelo je uklanjanje velike, divlje deponije, koja se nalazi na ulazu u naseljeno mesto Botoš.

 

„Na uklanjanju deponije u Botošu angažovano je ljudstvo i potrebna  mehanizacija. Neodgovorno i neadekvatno odlaganje otpada utiče na zagađenje vazduha, vode i zemljišta, a samim tim ugrožava zdravlje ljudi i izuzetno je važno da podižemo svest građana jer jedino zajedno možemo da se izborimo sa ovim velikim problemom i da budućim generacijama ostavimo čistu i zdravu zemlju. Najveći rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi predstavljaju kada se nalaze u blizini  naselja ili  obale reke, potoka, jezera ili akumulacije“, navodi se u saopštenju JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin.