Todorović Centar pruža usluged efektološku procenu i tretman, i logopedsku procenu i tretman, psihoterapije, psihološkog savetovanja, pedagošku procenu i tretman, psihološku procenu i tretman i psihološka testiranja konsultacije sa lekarom pedijatrom. 

Tanja Todorović psihotrepeut i master defektolog, osnivač Todorović centra predstavila nam je usluge centra za kojima se trenutno pokazalo najveće interesovanje.

Programi edukativno kreativnih radionica, kao i program „Školica“ su se pokazali najveće interesovanje roditelja, kao i njihovih mališana.

„Kako je za mnoge mališane počeo raspust, tim našeg centra je osmislio set radionica kako bi naši mališani produktivno iskoristili svoje slobodno vreme. Ali smo mislili  i na one koji u septembru kreću u školu te smo i za njih pripremili program pripreme za školu“, rekla je Tanja Todorović psihotrepeut i master defektolog.

 

Polazak u školu jedan je od najvažnijih događaja u životu deteta. Da bi dete što bezbolnije prebrodilo promene i prihvatilo nove obveze, potrebna je prethodna priprema deteta za školu.

 

Neadekvatna priprema može školsko iskustvo učiniti  stresnim za dete i dovesti do brojnih poteškoća u prilagođavanju, praćenju nastave, motivaciji i stavu prema učenju te do razvoja loše slike o sebi.

Program “Školica” priprema je deteta za školu kroz interaktivne igre i deci zanimljive sadržaje kroz koje se savladava  i gradivo koje predškolac treba da zna. Program je namenjen predškolskoj deci od 5 do 7 godina starosti.

  • razvoju koncentracije i istrajnosti u određenoj aktivnosti
  • razvoju predveština čitanja i pisanja, te podsticanju zainteresovanosti za slova

Razvoju predveština za računanje i podsticanju interesovanja za brojeve

Pripreme za pojmove i veštine potrebne za učenje novog

  • razvoju detetovog rečnika i veština izražavanja
  • iskazivanju osećaja i nenasilnog rešavanje sukoba, razvoju veština u ophođenju s drugima
  • razvoju samopoštovanja i pozitivne slike o sebi

Više o Todorović centru moćete pronaći na sajtu www.psihoterapijazrenjanin.rs ili Facebook stranici i Instagram stranici

Paket edukativno kreativnih radionica za decu je osmišljen tako da se sa njima, na svakoj radionici, obrađuje nova tema kroz druženja koja se održavaju jednom nedeljno.  Dok program “Školica” priprema je deteta za školu kroz interaktivne igre i deci zanimljive sadržaje kroz koje se savladava i gradivo koje predškolac treba da zna. Program je namenjen predškolskoj deci od 5 do 7 godina starosti. Dok su radionice namenjene deci uzrasta od 3 do 9 godina.

„Teme pažljivo biramo da budu prilagođene svakoj uzrasnoj grupi. U toku  radionica, prolazimo sve aspekte zadate teme i to kroz kreativnu igru, učenje kroz pokret i druženje, vežbamo određene veštine. Sve to zajedno pozitivno utičemo na psiho-fizički razvoj deteta“, istakla je Tanja Todorović.

Deca uče da obraćaju pažnju na detalje, da razlikuju oblike i teksture, razvijaju maštu.

Igranje bojama i oblicima utiče na podsvest deteta i izgrađivanje emocionalne inteligencije. Crtanje im omogućava da se slobodno izražavaju, što je od velikog značaja u periodu dok još ne mogu rečima da iskažu sve misli i osećanja. Baveći se likovnim radom deca vežbaju finu motoriku šake, pažnju i koncentraciju, te stiču osećaj za sklad boja.

 

„Želimo da sa decom podelimo radost istraživanja koje obezbeđuje razvoj: kreativnosti, motorike, sposobnosti razmišljanja „izvan kutije”, samostalnosti i timskog rada“, naglasila je Tanja Todorović.