Zrenjanin- Zamenom automatskih rešetki za odvajanje i odstranjivanje čvrstog otpada iz otpadnih voda, dodatno je unapređen rad crpne stanice „Centar“, kao jedne od najvećih i najznačajnijih u kanalizacionom sistemu, a na taj način i celokupni sistem prikupljanja i odvođenja otpadnih voda na teritoriji grada.

Crpna stanica „Centar“, koja se nalazi u blizini raskrsnice Cara Dušana i magistrale, jedna je od najvećih i najznačajnijih crpnih stanica u okviru kanalizacionog sistema grada jer prikuplja otpadne vode sa severa grada, ali i one koje dolaze iz Elemira, i usmerava ih dalje ka Aleksandrovačkom kanalu. Takođe, ova crpna stanica je jedna od najsavremenijih, u potpunosti je automatizovana i opremljena SKADA sistemom za praćenje i upravljanje na daljinu.

„Radovima na zameni automatskih rešetki za odvajanje čvrstog komunalnog otpada, za koje je Grad Zrenjanin obezbedio oko 25 miliona dinara, dodatno je poboljšan njen rad, ali i celokupni sistem prikupljanja i odvođenja fekalnih otpadnih voda na teritoriji grada. Na žalost, komunalni otpad (najlonske kese, higijenski ulošci, vlažne maramice, zaštitne maske, građevinski materijal, odeća, životinjski ostaci…) koji nemarom pojedinaca završi u fekalnu kanalizacionu mrežu u više od 90 procenata je uzročnik kvarova i zagušenja na istoj. Komunalni otpad oštećuje i zagušuje kanalizacione pumpe, a samim tim izaziva kvarove i zagušenja na mreži i povremena izlivanja otpadnih voda, zbog čega materijalnu štetu ima preduzeće, ali i građani ukoliko im ista ošteti imovinu. Novopostavljene rešetke odvajaju pomenuti komunalni otpad i na taj način u velikoj meri štite kanalizacione pumpe od zagušenja i kvara, sprečavaju pomenute kvarove i zagušenja na mreži i mogućnost izlivanja otpadnih voda. U sastavu rešetki nalazi se i radi i presa koja odstranjeni otpad cedi i šalje u kontejner za njegovo lagerovanje, čime se dodatno neutrališe širenje neprijatnih mirisa iz kanalizacionog sistema“, rekao je mr Siniša Gajin, dipl.inž.men. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin i ovom prilikom apeluje na građane da komunalni otpad odlažu na za to predviđena mesta, a ne u fekalnu i atmosfersku kanalizacionu mrežu, kako bi sistem prikupljanja i odvođenja otpadnih voda nesmetano funkcionisao, a što je nesumljivo u interesu svih, i građana i preduzeća.