Grad Zrenjanin još jednom podseća da je i ove godine objavio Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zrenjanina. Poziv za sve zainteresovane otvoren je do 31. jula.

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura podseća na prošlogodišnji konkurs i poziva građane, iz individualnih domaćinstava ili stambenih zajednica, da konkurišu za dobijanje sredstava.

– Prvi ovakav konkurs, iz prošle godine, koji se ticao zamene spoljnih prozora i vrata, sa pratećim građevinskim radovima, kao i zamene kotlova na prirodni gas u kućama koje poseduju sistem centralnog grejanja, naišao je na odličan odziv naših sugrađana. Uslove je ispunilo 97 zainteresovanih za zamenu kotlova i 188 za zamenu prozora i vrata. Već prethodne grejne sezone, oni su osetili benefite te investicije. Zamena prozora, vrata i kotlova predmet je i ovog Javnog poziva, ali je on značajno proširen i drugim merama za poboljšanje energetske efikasnosti i pozivam zainteresovane sugrađane da se upoznaju s načinom konkurisanja i prijave do kraja meseca jula – istakao je gradonačelnik Salapura.

Predmet sufinansiranja obuhvata sledeće MERE energetske efikasnosti:
1. zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE.
2. Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za STAMBENE ZGRADE.
3. Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru, osim termičke izolacije za tavanicu i ispod krovnog pokrivača za PORODIČNE KUĆE.
4. Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za STAMBENE ZGRADE
5. Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju tavanice i ispod krovnog pokrivača ZA PORODIČNE KUĆE (za ovu meru se može konkurisati i zajedno sa merom postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omogača prema negrejanom prostoru za porodične kuće)
6. Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za PORODIČNE KUĆE I STANOVE.
7. Nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE.
8. Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim STAMBENE ZGRADE.
9. Nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim STAMBENE ZGRADE.
10.Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela- radijatora i pratećeg pribora ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE. (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć).
11. Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora STAMBENE ZGRADE, (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim.
12. Nabavka i ugradnje toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) ZA PORODIČNE KUĆE.
13. Nabavka i ugradnje solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema ZA PORODIČNE KUĆE.

Način realizacije dodeljenih sredstava, kao i dodatne informacije dostupni su sajtu grada u delu – Konkursi i oglasi, a obaveštenja u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti pozivom na 066/866-01-92, ili na i-mejl energetska.efikasnost@grad.zrenjanin.rs.