Zamenom postojeće vodovodne mreže u Prizrenskoj ulici počinju radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u delu naselja Šumica, čime se nastavlja realizacija projekta „Prva faze rekonstrukcije vodovodne mreže u gradu“.

U ponedeljak 11. jula JKP „Vodovod i kanalizacija“ započelo je radove na zameni postojeće vodovodne mreže novom u Prizrenskoj ulici u gradskom naselju Šumica.


Pomenuti radovi predstavljaju početak rekonstrukcije vodovodne mreže u delu naselja Šumica u okviru koje će biti izgrađeno oko 3,5 kilometara nove vodovodne mreže i to u 7 ulica: Prizrenska (od Prvomajske do Topličine), Topličina (od Gomeksa do 6. maja), 6. maja (od Topličine do Strelišne), Loznička (od Topličine do Šabačke), Šabačka, Valjevska i Strelišna (od Prizrenske do 6.maja).

„Pored 3,5 km nove vodovodne mreže od polietilenskih cevi u naselju Šumica biće zamenjeno i oko 5 km vodovodnih priključaka, koji vode od glavnog uličnog voda do šahtova korisnika, za nešto više od 300 objekata. Takođe, biće ugrađeni sekcioni zatvarači na krakovima mreže što će omogućiti da u budućnosti prilikom intervencija ne dolazi do isključenja kompletnog naselja, već samo onog dela u neposrednoj blizini kvara, kao i više od 20 podzemnih hidranata za efikasnije ispiranje vodovodne mreže i za gašenje mogućih požara.
Zamenom cevi koje su stare više od 50 godina značajno će se unaprediti sistem vodosnabdevanja – eliminisaće se gubici vode u mreži i mogućnost degradacije vode tokom prolaska kroz istu, i obezbediće se dovoljne količine vode stabilnog pritiska u mreži. Ovim radovima se nastavlja realizacija projekta „Prva faza rekonstrukcije vodovodne mreže u gradu“, koja pored naselja Ruža Šulman gde je izgrađeno 2,5 km nove vodovodne mreže, obuhvata i zamenu vodovodne mreže u još četiri gradska naselja Šumica, Karađorđev trg, Centar i Mala Amerika u ukupnoj dužini od 19 kilometara“, rekao je  mr Siniša Gajin, dipl.inž.men. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.

 

Sredstva za radove u Šumici i preostala tri naselja, kao i za izgradnju 17 mernih mesta na vodovodnoj mreži za daljinsko merenje protoka i detekciju gubitaka u mreži, u iznosu od 425 miliona dinara obezbedila je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, a na osnovu zajedničkog apliciranja Grada Zrenjanina i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.

Planirano je da radovi u Prizrenskoj ulici traju 30 radnih dana, a na kojoj lokaciji će po završetku istih uslediti nastavak radova javnost će blagovremeno biti obaveštena.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ apeluje na stanovnike Prizrenske ulice da tokom izvođenja radova motorna vozila ne parkiraju u blizini iskopa kako bi se isti nesmetano odvijali.