Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 1. do 7. avgusta 2022. godine:

  • Ivan Vidanović i Ivana Boškan
  • Silard Varga i Sintija Sabo
  • Radovan Perišić i Tamara Gverić
  • Viktor Kolar i Danijela Detki
  • Nedo Đurić i Danijela Đokić