Zrenjanin- Promocija međunarodnog projekta „Podsticanje digitalnih kompetencija nastavnika matematike“ (Fostering Mathematics Teacher’s Digital Competencies) održana je u ponedeljak, 26. septembra 2022. godine, na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“.

Inicijativa projekta je lokalna i potiče od nastavnika metematike u zrenjaninskim srednjim školama, a projekat je prepoznat kao značajna podrška izgradnji i unapređenju obrazovnih kapaciteta.

„Tokom prethodne tri školske godine, kada je izostajala neposredna nastava, neki nastavnici su sagledali potrebu da unaprede svoje digitalne veštine i time obezbede kvalitetniju onlajn nastavu. Ove školske godine, za vreme trajanja projekta, oni će se obučiti da koriste grafičke table za neposrednu onlajn nastavu, ali i odgovarajuće softvere pogodne za crtanje i pisanje tekstova sa mnogo formula i specifičnih simbola. Gradskim školama će biti uručene grafičke table. Obuke će biti realizovane na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u dva ciklusa, jesenji i prolećni, i u školama konsultativno.  Projekat će, pored unapređenja digitalnih veština, matematičarima omogućiti intenziviranje kontakata, druženje i razmenu iskustava i materijala. Obrazovna praksa će biti obogaćena i unapređena.  Ovaj projekat bi mogao biti polazna osnova za projekte i edukacije šireg obima, namenjene širem auditorijumu“, rekla je  Jelena Stojanov rukovodilac projekta.

Projekat je odobrila i finansira Komisija za zemlje u razvoju Međunarodne matematičke unije (International Mathematical Union – Commission for Developing Countries, IMU – CDC) sa sedištem u Berlinu. Nosilac projekta je Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Univerzitet u Novom Sadu, a podržavaju ga Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu i Školska uprava Zrenjanina.

Rukovodioci projekta su matematičari iz visokog obrazovanja, Jelena Stojanov i Tanja Sekulić, koje su i glavni edukatori.