Svetski dan mentalnog zdravlja predstavlja najvažniju godišnju globalnu kampanju namenjenu podizanju svesti o značaju mentalnog zdravlja. Ove godine se obeležava pod sloganom „Mentalno zdravlje i blagostanje: neka postane globalni prioritet za sve” i pruža priliku da se svi pokrenu radi zaštite i poboljšanja mentalnog zdravlja.

Na današnjoj konferenciji za medije održanoj u opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ o značaju mentalnog zdravlja  govorila je dr Vesela Jašin Laletin, psihijatar, šef dnevne bolnice.

„Danas, 10. oktobra, obeležavamo međunarodni Dan mentalnog zdravlja. Na ovaj dan je potrebno da se podsetimo koliko je mentalno zdravlje značajno za svakodnevno funkcionisanje. Mentalna bolest je zdravstveni problem koji u značajnoj meri slabi mogućnosti osobe da misli, oseća i radi, izaziva stres i osujećuje funksionisanje osobe u važnim životnim oblastima“, rekla je  dr Vesela Jašin Laletin.

„Moram da istaknem da je jedna trećina  stanovništva Srbije ugrožena psihički i to je podatak koji je poražavajući, na sve je to uticalo: raspad Jugoslavije, sankcije, nestašice, propast mnogih zrenjaninskih firmi, bolna tranzicija pa sve do 1999. godine, kao i ekonomska kriza koju osećamo i dan danas i na sve to dolazi nam i pandemija korona virusa. I današnji problemi  sustižu naše građane na primer: najavljivanje teške  zime, nestašice energije, ali  izlaza ima, a ako smo mentalno zdravi i jaki, svi ovi problemi će se mnogo lakše rešiti odnosno sa njima živeti“, naglasila je dr Vesela Jašin Laletin.

MENTALNO ZDRAVLJE TREBA BITI PRIORITET

Dr Vesela Jašin Laletin istakla je da je preventiva važna za očuvanje mentalnog zdravlja, ali i da je zabrinjavajuće da je lečenje mentalnih bolesti još uvek tabu tema u Srbiji.

„Mi se trenutno nalazimo u prostorijama koje nisu adekvatne za rad dnevne bolnice, jer smo pre dve godine kada je počela pandemija korona viru iselili u roku par sati, prostor ustupili kolegama za kovid i od tada smo u prostorijama koji nije prilagođen pacijentima. Veoma je teško raditi u ovakvim uslovima, jer lečenje nekada podrazumeva celodnevni boravak pacijenta. Potreba za lečenjem je svakim danom sve veća. Naše mogućnosti su takve da mi jedan deo  pacijenata gledamo kroz ambulantni tretman, jedan deo lečimo kroz dnevnu bolnicu i veoma mali deo lečimo na stacionaru“, naglasila je doktorka.

Srbija je zemlja koja je u regionu vodeća po broju prepisanih antidepresiva.