Krajem septembra meseca 2022. godine osnovano je Udruženje za pomoć osobama sa autizmom srednjebanatskog okruga Plavi krug.

Udruženje je nevladino i neprofitno,osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite i ostvarivanja ljudskih prava osoba sa autizmom.

BUDITE U TOKU – SKINITE APLIKACIJU ZRKLIK OVDE

„Članovi društva su roditelji –staraoci, stručnjaci, prijatelji, koji će raditi i učestvovati na pružanju organizovane pomoći, unapređenju kvaliteta života osoba sa autizmom i njihovih porodica, razvijati servise podrške, druženju, razmeni iskustava. Takođe biće angažovani na podizanju svesti javnosti o položaju osoba sa autizmom i njihovih porodica kroz edukaciju građana, dece i mladih“, rekla je Sonja Zahorec, predsednica udruženja.

„Cilj osnovanog Udruženja je i uključivanje i pokretanje inicijative za donošenje propisa radi proširivanja i usavršavanja sistema zaštite osoba sa autizmom. Radiće se i na organizovanju radionica, kulturnih i sportskih aktivnosti, kao i na pokretanju raznih akcija za pomoć autističnim osobama i njihovim porodicama“, istakla je Sonja Zahorec.

Informacije se mogu dobiti putem e mail adrese: plavikrug@yahoo.com