Todorović centar, za psihoterapijsku i razvojnu podršku, pruža na jednom mestu usluge koje se odnse na sve starosne dobi na pojedinca, parove, decu, porodicu.

Osim integrativnog psihoterapijskog pristupa kojim se bavi, Todorović centar je prepoznatljiv po timu interdisciplinarnih stručnjaka.

Tim Todorović centra čine stručnjaci psihoterapeut, defektolog, logoped, pedagog, psiholog i lekar pedijatar.

BENEFITI PSIHOTERAPIJE SU KVALITETNIJI ŽIVOT

Osnivač Todorović centra, Tanja Todorović psihoterapeut i defektolog, navodi da je interesovanje za poboljšanje kvaliteta života kroz psihoterapijski rad i rešavanje problema postalo sve veće.

„Odrasli se na psihoterapiju javljaju iz različitih razloga kao npr samopouzdanje, bračni, porodični i partnerski problem, problem na poslu, depresija, anksioznost, psihosomatske tegobe, strahovi, trauma,opsesivno kompulsivne radnje, panični napadi…kao I oni koji žele da rade na poboljšanju kvaliteta svog života. Na psihoterapiju dolaze odrasli, adolescentI ali i deca. Psihoterapija pomaže deci i mladim ljudima (tinejdžerima, adolescentima kasnije) da osveste i prihvate smisao različitih stanja duše, poput tuge, besa, bola, osećanja usamljenosti, napuštenosti, nemoći, itd. Veoma je značajno podvući podršku koju psihoterapijski rad ima na poboljšanju kvaliteta relacionog odnosa roditelj – dete. Individualna psihoterapija jeste proces koji se odvija između terapeuta i jedne osobe. Sistemski rad sa pojedincem podrazumeva rad sa različitim temama, problemima, traumatskim iskustvima, uverenjima, načinima na koji individua moze prevazići ono što je tišti, formirati bolja uverenja, uticati na sopstveni razvoj, na svoj posao, prijatelje, brak ili svoju porodicu i time izazvati promene u svom životu“, istakla je Tanja Todorović.

ZRENJANINCI SE TODOROVIĆ CENTRU NAJČEŠĆE OBRAĆAJU ZA PSIHOTERAPIJU I PROGRAM PODSTICANJA RAZVOJA DECE I POMOĆ PRI UČENJU

Program stimulacije razvoja dece ima za cilj da podstakne senzomotorni, emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj deteta i tako mu obezbedi aktivno i što uspešnije i samostalnije učešće u društvenom životu. S obzirom da se razvoj  određenih funkcija i ponašanja kod dece  odvija  uobičajenim redosledom jako je važno da sazrevanje tih funkcija bude u adekvatnom vremenskom okviru. Činjenica je da se u najranijem detinjstvu postavljaju temelji za sve životne uspehe, a propusti u stimulaciji razvoja deteta u ovom periodu ostavljaju dugoročne posledice, koje se kasnije teško mogu nadoknaditi. – VIŠE O TOME NA LINK   https://www.psihoterapijazrenjanin.rs/usluge/

 

ŠKOLSKA DECA SE U TODOROVIĆ CENTAR OBRAĆAJU I ZA POMOĆ U UČENJU

„Poznato je da se u školama ne posvećuje dovoljno pažnje podučavanju veštini učenja zbog čega veliki broj učenika i studenata ne postiže željeni školski uspeh upravo iz razloga što ne zna kako da uči. Sa druge strane, školsko gradivo postaje sve zahtevnije. Neka deca uspevaju da ga savladaju uz manje napore i pomoć roditelja, dok je nekoj deci uz sve napore, potrebna dodatna podrška i pomoć. Ukoliko primetite da se vaše dete umara dok uči, ne može da zapamti pročitano gradivo ili ga ne razume, ukoliko gubi motivaciju i odustaje, pospano je na času ili deluje odsutno, obratite nam se da uradimo procenu, da uvidimo na koje prepreke nailazi vaše dete, šta je to što mu stvara problem, koje su dobre strane koje možemo iskoristiti i preusmeriti ga na produktivniji rad. U relaksiranoj atmosferi sprovodimo tretmane koje pomažu detetu da organizuje vreme, poboljša koncentraciju i motivaciju, razvije bolje strategije učenja i pamćenja i dobije preporuke na koji način najbolje da uči kako bi ostvarilo svoj puni putencijal“, rekla je Tanja Todorović.

 

Više o Todorović centru moćete pronaći na sajtu www.psihoterapijazrenjanin.rs ili Facebook stranici i Instagram stranici

Detaljnije o uslugama i cenama koje nudi „Todorović centar“ pogledajte OVDE.

RADNO VREME

Ponedeljak- petak od 8 do 21 časova

Subota 8-17 časova

Nedelja 9-12 časova

ADRESA

Žitni trg 12/2

23000 Zrenjanin

BROJ TELEFONA ZA ZAKAZIVANJE:

062/1631448

E MAIL

todorovic.centar@gmail.com