Foto:pixabay.com

 

Preko Portala eUprava možete podneti zahtev za dobijanje izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih ili umrlih, potrebno je samo da  odaberete način na koji želite da

Osnovne informacije

Usluga eIzvod iz matičnih knjiga Vam omogućava da preko Portala eUprava podnesete zahtev za dobijanje izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih ili umrlih, odaberete tip, odnosno jezik obrasca na kom želite da dobijete izvod, kao i oblik – da li želite izvod u papirnom ili elektronskom obliku.

BUDITE U TOKU – SKINITE APLIKACIJU ZRKLIK OVDE

Kako da dobijete željeni izvod iz matične knjige rođenih, venčanih ili umrlih?

Da biste pokrenuli ovu uslugu potrebno je da budete registrovani korisnik Portala eUprava i da budete prijavljeni mobilnom aplikacijom ConsentID ili kvalifikovanim elektronski sertifikatom.

Ukoliko nemate registrovan nalog na Portalu eUprava, uputstvo je dostupno OVDE.

Uputstvo kako da se prijavite mobilnom aplikacijom ConsentID dostupno je OVDE.

Nakon što kliknete na zeleni taster Pokreni uslugu potrebno je da izaberete željeni izvod , na kom obrascu želite traženi izvod (da li je to domaći, dvojezični ili međunarodni), kao i oblik – da li želite izvod u papirnom obliku na propisanom obrascu ili izvod u elektronskom obliku.

Posle unošenja JMBG-a potrebno je da proverite ispravnost podataka i dopišete one koji nedostaju, kao i da iz padajućeg menija odaberete svrhu izdavanja izvoda jer od svrhe zavisi visina administrativne takse.

Da li je potrebno nešto da platim?

Za izdavanje izvoda u elektronskom obliku ne plaća se taksa, nezavisno od svrhe izdavanja izvoda.

Za izdavanje izvoda u papirnom obliku plaća se taksa, osim u posebnim slučajevima za koje je predviđeno oslobađanje od ove obaveze, a što zavisi od svrhe izdavanja izvoda.

Ukoliko svrha, za koju Vam je potreban izvod u papirnom obliku ne predstavlja osnov za oslobađanje od takse, generisaće se podaci naloga za uplatu i biće neophodno da izvršite uplatu kako bi se vaš zahtev za izdavanje izvoda prosledio nadležnom matičaru, tj. kako biste dobili uslugu.

Ukoliko odaberete da Vam izvod u papirnom obliku bude dostavljen na kućnu adresu, nezavisno od svrhe izdavanja izvoda, troškovi dostave preporučene pošiljke se obračunavaju u skladu sa cenovnikom JP Pošta Srbije.

Da li možete dobiti izvod iz matične knjige za drugo lice?

Osim za sebe, zahtev za izdavanje izvoda možete podneti za svog supružnika i krvne srodnike u pravoj liniji (otac, majka, dete…), za brata i sestru ili kao staratelj, odnosno punomoćnik.

Nije potrebno da prilažete nikakva dokumenta, osim ukoliko zahtev za izdavanje izvoda podnosite u svojstvu staratelja ili punomoćnika – u tom slučaju je potrebno da priložite dokument kojim dokazujete navedeno svojstvo.

Kada ćete dobiti izvod i kako?

Rok za postupanje nadležnog matičara po primljenom zahtevu je 8 dana, ali rok i način na koji će Vam izvod biti dostavljen zavisi od toga da li ste izabrali elektronski ili papirni oblik izvoda. Ukoliko ste izabrali papirni oblik, pored navedenog roka za izdavanje izvoda potrebno je imati u vidu i vreme koje je potrebno za dostavu preporučene pošiljke.

Ukoliko ste izabrali elektronski oblik izvoda iz matičnih knjiga, izvod će biti dostavljen u Vaše eSanduče na Portalu eUprava.
Odštampan eIzvod predstavlja kopiju dokumenta čiju validnost možete proveriti skeniranjem QR koda.

Ukoliko ste izabrali papirni oblik izvoda iz matičnih knjiga, izvod će biti dostavljen preporučenom pošiljkom na adresu koju ste naveli.