U organizaciji Unije poslodavaca Zrenjanina i udruženja Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije  održan je panel na temu – Uslovi poslovanja domaćih privrednika – inicijativa „Ne zatvaraj!“

Panelu su prisustvovali  predstavnici privrede, računovođa, pravnici, narodni poslanici.

Inicijativom je ukazano  na važnost uređenog privrednog ambijenta u kojem su pravila poslovanja jasna i jednaka za sve.

U cilju postizanja podsticajnih uslova  poslovanja potrebno je da državni aparat, uključujući inspekcijske  organe radi u partnerstvu sa privredom i bude efikasan servis privredi, da se poreski sistem reformiše, modeli poslovanja usklade, a kaznena regulativa izmeni kako bi isplativije bilo raditi legalno , a ne neregistrovani i na crno – što je u interesu našeg društva i države.

Na panelu su govorili dr Minja Đokić, advokat i samostalni poreski konsultant, osnivač i partner konsultantske kuće „Tax house, Tatjana Macura, predsednica udruženja „Mame su zakon“, strukovni ekonomista i preduzetnic, magistar Snežana Mitrović, predsednica udruženja „Računovodstvena komora Srbije“, samostalni računovodstveno poreski savetnik koja je pričala o uslovima poslovanja u svetlu poslednjih izmena ZPPPA.

INICIJATIVA „NE ZATVARAJ“

ŠTA? Inicijativa „Ne zatvaraj!“ ukazuje na problematiku olakog korišćenja mere zatvaranja kao pogrešne kaznene regulative kojom se krši princip srazmernosti, kojom se ugrožavaju prava i slobode (ustavno pravo na rad) ljudi koji pune kase naše države i koja je često diskriminatorska prema sektoru preduzetništv0a i mikro p@reduzeća, što doprinosi urušavanju preduzetništva, gašenju legalno
registrovanih privrednih subjekata i rastu crnog tržišta.

KO? Inicijativu „Ne zatvaraj“ pokrenulo je udruženje „Zaštitnik preduzetnika i privrednika Srbije“ u saradnji sa Unijom poslodavaca Zrenjanin, a podržalo je do danas 20 strukovnih udruženja i 7 poslaničkih grupa.

KOME? Inicijativa „Ne zatvaraj“ predata je Ministarstvu privrede kao resornom, Ministarstvu finansija kao nadležnom za pitanja poreske politike, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu kao nadležnom za inspekcijski nadzor i Vladi Republike Srbije.

ZAŠTO? Inicijativa „Ne zatvaraj“ zagovara uređen sistem u kojem poruka ne sme biti da je višestruko isplativije raditi neregistrovan „na crno“ nego kao legalno registrovan privredni subjekat jer se time čini šteta preduzetništvu, radnim
mestima i budžetu RS. Da bi se to postiglo potrebno je da legalno registrovani preduzetnici/privrednici i inspekcije funkcionišu partnerski , da kaznena regulativa podrazumeva gradaciju i da uzima u obzir ekonomsku moć privrednog
subjekta, da se modeli poslovanja usklade , a poreska politika reformiše.

STATUS – Inicijativa „Ne zatvaraj“ predata je 01.02.2023. godine gore navedenim državnim organima i poslata je sekretarijatu Skupštine Srbije sa zahtevom da se prosledi svim poslaničkim grupama. Odgovor je stigao od Ministarstva privrede
koje se oglasilo nenadležnim i od Republičkog sekretarijata za javne politike koje prati podnete inicijative. Sa inicijativom smo upoznali i predstavnike Ministartsva za ljudska prava u okviru aktivnosti na formiranju Saveta za saradnju sa udruženjima i predstavnike Ministarsva za državnu upravu u okviru njihovih aktivnosti na inicijativi za otvorenu upravu.

Inicijativa sa peticijom nalazi se na sledećem linku: https://zastitnikpps.rs/inicijativa-za-ukidanje-zatvaranja-legalno-registrovanih-privrednih-subjekata/